• Startsida
  • / Väsbybor får möjlighet att ringa mobila väktare

Väsbybor får möjlighet att ringa mobila väktare

Upplands Väsby kommun inrättar en service med mobila väktare som allmänheten kan kontakta vid behov. Åtgärden tillkommer som ett led i det pågående arbetet med säkerhet och trygghet.

Foto: Mostphotos

Från och med den här veckan har Väsbybor möjlighet att kontakta mobila väktare i situationer som upplevs som otrygga eller i en situation som skulle kunna leda till bråk i den offentliga miljön. De mobila väktarna kommer att ha ett traditionellt bevakningsuppdrag men ska också arbeta för ökad trygghet i stort.

Åtgärden går i linje med den flerårsplan som den politiska ledningen tagit fram med uppdraget att öka tryggheten i hela kommunen under alla tider på dygnet. Framför allt handlar det om att öka permanent närvaro på platser och tider då Väsbyborna upplever störst otrygghet.

Upplands Väsby ska vara en trygg kommun att leva och verka i. Med mobila väktare som allmänheten kan ringa till vill vi öka säkerheten och tryggheten i hela kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Oskar Weinmar (M).

De mobila väktarna går att ringa kl 18.00-02.00 alla dagar i veckan. Larmcentralen hos bevakningsbolaget gör en bedömning av ärendet och skickar antingen en väktare till platsen eller hänvisar till en annan aktör. I vissa fall är det i stället polis som ska kallas till platsen. Vid pågående brott eller i nödsituation ska man som vanligt alltid ringa 112.

Genom denna service ökar vi närvaron av väktare i hela kommunen. Redan befintliga åtgärder med ordningsvakter regleras genom tillstånd från polisen till specifika delar av kommunen, säger Emma Rauf-Otworowski som är samordnare vid kommunledningskontoret.

I veckan sker även en uppdatering av Väsbyappen, nu med en trygghetsfunktion för snabbval till mobila väktare och andra larmfunktioner.

Om trygghetsarbetet i Upplands Väsby

I medborgarundersökningen som gjordes sommaren 2018 var det framför allt stationsområdet som pekades ut som en otrygg plats. Efter det har kommunen vidtagit åtgärder i området, såsom närvaro av ordningsvakter. Upplands Väsby fick i höstas tillstånd från Datainspektionen att installera övervakningskameror vid stationsområdet. Kommunen har även under en längre period satsat på att förbättra belysningen i gång- och cykeltunnlar. Löparbanan på friidrottsanläggningen i Vilunda hålls upplyst om kvällarna för att allmänheten ska ha en trygg plats att motionera på.

Telefonnummer till mobila väktarna: 08-590 974 00

Senast uppdaterad: 9 juli 2020