• Startsida
  • / Kommunen tar över kostnad för blöjor i förskolan

Kommunen tar över kostnad för blöjor i förskolan

Vårdnadshavare till förskolebarn behöver snart inte längre handla de blöjor barnen använder i den kommunala förskoleverksamheten. Från och med 1 mars 2020 ingår blöjorna i kommunens maxtaxa.

Foto: Mostphotos

Kommunens utbildningskontor har även varit i kontakt med alla fristående förskolor och informerat om det beslut som fattats. De fristående förskolor som väljer att följa kommunens beslut kommer precis som de kommunala förskolorna att behöva finansiera kostnaden inom sin budget.

Förändringen kommer både underlätta för vårdnadshavare i vardagspusslet samt vara ett ytterligare kliv i arbetet för att ge likvärdiga förutsättningar för barnen i våra förskolor. Detta innebär en merkostnad för kommunen men med de kvantiteter vi upphandlar bör vi kunna pressa priserna, säger utbildningsnämndens ordförande Joanna Hassan (M).

Bakgrunden till beslutet, som fattats inom utbildningskontoret och i samråd med utbildningsnämndens ordförande, är skollagen som tydligt beskriver att kommuner som tillämpar maxtaxa inte har rätt att ta ytterligare avgift från vårdnadshavarna. En tillämpling som även prövats i domstol.

Det är främst skollagen som styr detta och inte domstolsbeslutet i sig. Vi ska följa gällande lagar och nu ser vi till att förändringen träder i kraft 1 mars. Jag tror att de allra flesta föräldrar ser positivt på det här och vi kommer att skicka ut ett informationsbrev till alla vårdnadshavare, säger utbildningschef Astrid Täfvander.

Senast uppdaterad: 9 juli 2020