• Startsida
  • / Etableringslyftet stöttar nyanlända till egen försörjning

Etableringslyftet stöttar nyanlända till egen försörjning

Stanna upp en stund och titta på filmen om Mohammed, Muna och Samson. De är tre av 100 nyanlända som fått jobb genom Etableringslyftet.

Samson, en av de som fått jobb. Du träffar honom i filmen.

Samson, en av de som fått jobb. Du träffar honom i filmen.

Etableringslyftet hjälper nyanlända och arbetsgivare att hitta varandra, i ett samarbetsprojekt mellan Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna kommuner och Arbetsförmedlingen, med stöd av ESF (Europeiska Socialfonden).

Etableringslyftets framgång är ett tydligt bevis på att man genom rätt insatser och i bred samverkan kan nå bra resultat på kort tid. Med utgångspunkt utifrån arbetsgivares och individers behov kan vägen till arbete förkortas och kompetensförsörjningen stöttas. Två av tre nyanlända kommer vidare till arbete eller CSN-finansierade studier och arbetsgivarna upplever sig få ett bra stöd i introduktionen av nya medarbetare, säger Mikael Kampner Integrations- och arbetsmarknadsstrateg i Upplands Väsby kommun.

Projektet går ut på att matcha arbetsgivare och nyanlända med hjälp av coacher och språkstödjare. Det inleddes med en analys- och förberedelsefas i december 2017. Projektet övergick till en aktiv fas i september 2018 och planerar att pågå till februari 2021.

Se hela filmenlänk till annan webbplats

Se en kortare version av filmenlänk till annan webbplats

Är du i behov av en praktikant via Etableringslyftet?

Välkommen att kontakta Etableringslyftetlänk till annan webbplats om du är arbetsgivare och är intresserad av en praktikant.

Senast uppdaterad: 9 juli 2020