• Startsida
  • / Justerad avgift för hemtjänst 2020

Justerad avgift för hemtjänst 2020

Timavgiften inom hemtjänsten höjs nästa år för de brukare som inte når upp till maxtaxan. Målet är att få brukare med hjälpbehov inom främst serviceinsatser att söka andra billigare alternativ, såsom RUT-tjänster.

Foto: Mostphotos

Det är första gången sedan februari 2010 som timavgiften inom hemtjänsten höjs. Bakgrunden är den utmaning som många kommuner står inför med ökande andel äldre samtidigt som skatteunderlaget mattas av.

För att kunna möta den utmaningen behöver hemtjänstens resurser styras mot brukare med större omsorgsbehov. Ett led i detta är att höja timavgiften, säger omsorgsnämndens ordförande Margareta Hamark (L).

En höjning bedöms kunna styra brukare med ett mindre hjälpbehov inom främst serviceinsatser till andra alternativ, såsom RUT-tjänster, och lösgöra resurser som kan styras mot brukare med större omsorgsbehov.

Vi ser också ett behov av att hemtjänsten får fokusera på omvårdnadsinsatser i stället för exempelvis städning för att bättre ta tillvara personalens kompetens, säger Mona Lindgren som är avdelningschef för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Förslaget på nya taxor har hanterats av omsorgsnämnden och godkändes av kommunfullmäktige på måndagskvällen. Beslutet innebär en höjning av timavgiften för omvårdnadsinsatser från 55 till 70 kr per timme och för serviceinsatser från 180 till 250 kr per timme. Höjningarna påverkar endast de brukare som inte når upp till maxtaxan.

Senast uppdaterad: 9 juli 2020