• Startsida
  • / Rekordår för färdigställda bostäder 2019

Rekordår för färdigställda bostäder 2019

Rekordmånga bostäder blev färdigställda i Upplands Väsby förra året. Prognoserna visar på fortsatt tillväxt under 2021-22.

Över 500 bostäder färdigställdes i Väsby förra året och fler är på väg, som här i Fyrklövernområdet intill Väsby Centrum.

Över 500 bostäder färdigställdes i Väsby förra året och fler är på väg, som här i Fyrklövernområdet intill Väsby Centrum.

För sex år sedan, 2014, färdigställdes 147 bostäder i Väsby.
Men sedan hände något. Under de senaste fem åren har flera hundra bostäder färdigställts årligen, för att under förra året landa på rekordsiffran 521. Det är det högsta antalet färdigställda bostäder på ett år sedan 1984 då 700 bostäder färdigställdes, mycket på grund av planerandet inför bostadsmässan som arrangerades i Väsby 1985.

Den ökade takten i bostadsbyggandet är glädjande och frukten av många års planering. Samtidigt sker naturliga svängningar som innebär att det blir ett lägre antal nya bostäder under 2020 för att sedan öka igen år 2021, säger Alarik von Hofsten som är ställföreträdande stadsutvecklingschef.

Det fortsatta målet för kommunen är att skapa möjligheter för i genomsnitt 400 bostäder per år. Då är det också realistiskt att nå kommunens långsiktiga mål att Väsby ska ha 63 000 invånare år 2040, menar Alarik von Hofsten.

Att ha ett långsiktigt mål för invånarantalet är av stor betydelse för hela samhällsplaneringen, inte minst för bostadsbyggandet. För de närmaste åren 2021-22 ser det väldigt positivt ut.

Kommunstyrelsens ordförande Oskar Weinmar (M) gläds åt 2019 års siffror och den positiva utvecklingen under det senaste decenniet.

Det är ett styrkebesked för vår kommun som har en fortsatt ambition att växa. Vi ska fortsätta visa för dagens och morgondagens Väsbybor att Upplands Väsby är rätt kommun att bo i, och dessutom säkerställa att hela samhällsutvecklingen sker i takt med bostadsbyggandet.

Senast uppdaterad: 9 juli 2020