• Startsida
  • / Spolning avloppsstammar på egen fastighet

Spolning avloppsstammar på egen fastighet

Har du en enskild avloppsanordning är du ansvarig för att den fungerar. Du väljer själv vilket företag du önskar köpa in den tjänsten av.

Byggarbetare gräver.

Foto: Mostphotos

Har du en enskild avloppsanordning ska du ansvara för att den fungerar. Du behöver därför sköta om ditt avlopp regelbundet. Vilket företag du anlitar för att utföra detta arbete, avgör du själv.

Kommunen ansvarar för ledningar i gatan. Till den enskilda fastigheten är det fastighetsägarens ansvar.

Kommunen kontaktar dig som fastighetsägare vid specifika tillfällen exempelvis vid

  • akut avstängning av vatten
  • annan orsak medförande tillfällig avstängning
  • kontroll och service av avstängningsventil
  • vattenläckage på servisledning
  • byte eller avläsning av vattenmätare.

Information för dig med eget avlopplänk till annan webbplats

Felanmälan

Vid problem med eller frågor om din eller den allmänna vatten och avlopps-anläggningen, kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Vid akuta vattenläckor utanför normal arbetstid, i det allmänna vattenledningsnätet, kontakta kommunens journummer. Uppstår vattenläcka i den egna fastigheten kan kommunen hjälpa till att stänga av vattnet.

Vatten och avlopps-journummer 073-910 47 71

Senast uppdaterad: 9 juli 2020