• Startsida
  • / Värdegrund för bättre stöd och omsorg

Värdegrund för bättre stöd och omsorg

Delaktighet, kompetens, tillit och respekt är orden som medarbetare, förtroendevalda och kunder har valt ska ingå i Social- och omsorgskontorets värdegrund. Värdegrunden är en kompass i vardagen och ett förhållningssätt som ska genomsyra verksamheten.

En glad pojke och en glad man som kramas.

Idén om en gemensam värdegrund kom från början från medarbetarna. Tanken var att en gemensam värdegrund och förhållningssätt var något som skulle komma både medarbetare och brukare till nytta.

Vi på social- och omsorgskontoret arbetar med allt från adoptionsfrågor till vård i livets slutskede, förklarar socialchef Magnus Lublin. Det är ett viktigt och tidvis svårt uppdrag och varje dag möter vi människor i unika situationer. För att möta dem på bästa sätt behöver vi trygga, kompetenta medarbetare och en organisationskultur som uppmuntrar samarbete och delaktighet. En gemensam värdegrund är ett av verktygen för att kunna nå dit.

Kunden och klienten i fokus

Arbetet med att ta fram värdegrunden har genomförts med hög delaktighet där medarbetare, förtroendevalda och kunder har fått vara med och utforma värdegrunden. Även i det fortsatta arbetet är kunder och klienter i fokus.

En viktig del i det fortsatta värdegrundsarbetet är att vi frågar våra kunder och klienter ”Vad betyder delaktighet, kompetens, tillit och respekt för dig?”. Svaren vi får hjälper oss att utveckla vår verksamhet så vi kan ge ännu bättre stöd och omsorg, säger Eva Björklund, som är samordnare i arbetet med värdegrunden.

Nu när värdegrunden är framtagen fortsätter arbetet med att låta den påverka utvecklingen av verksamheten. Allt för att kunna ge ännu bättre stöd och omsorg till invånarna i Upplands Väsby.

Mer information

Vill du veta mer om Social- och omsorgskontorets värdegrundsarbete kontakta Eva Björklund, eva.bjorklund@upplandsvasby.se

Senast uppdaterad: 9 juli 2020