• Startsida
  • / Väsby får billigare lån tack vare miljötänk

Väsby får billigare lån tack vare miljötänk

Upplands Väsby kommun har fått möjlighet att teckna sitt första gröna lån. Genom att leva upp till miljökrav har kommunen fått en rabatterad belåning och därmed lägre räntekostnader.

Genom att leva upp till miljökrav har kommunen fått en rabatterad belåning och därmed lägre räntekostnader. Lånet ska användas till investeringar i Fyrklövernprojektet.

Gröna lån innebär att kommunen har möjlighet att låna pengar av en långivare mot en viss rabatt för att man ålägger sig att leva upp till ett antal miljömål. Det kan till exempel handla om att investera i vindkraft eller att bygga bostäder enligt vissa miljöstandarder. Enligt redovisningschef Eva Westman kan det handla om miljömål som kommunen redan uppfyller, till exempel inom bostadsbyggandet.

Vi som tar lånet får en bekräftelse på att vi håller en viss miljöstandard. På samma gång sätter vi press på oss själva, vi måste ju leva upp till ett antal krav för att få del av grön finansiering. Systemet gynnar alla parter, framför allt miljön.

Det är första gången som Upplands Väsby som kommun tecknar ett grönt lån. Tidigare har låneformen tecknats av kommunala bostadsbolaget Väsbyhem.

Lånet är på 200 miljoner kronor och ska användas till investeringar i det pågående Fyrklövernprojektet intill Väsby centrum. Rabatten innebär en lägre räntekostnad på totalt 180 000 kronor under lånets löptid.

I Fyrklövern pågår byggandet för fullt. I den etapp som nu pågår beräknas cirka 1 600 nya bostäder tillkomma och i en framtida etapp kan ytterligare upp till 400 bostäder byggas. I området pågår även en ombyggnation av Mälarvägen och Husarvägen med nya ledningar för vatten och avlopp samt en ny stadspark, Blå parken.

Lånet ger oss ekonomiska förutsättningar att fullfölja det åtagande som vi har i det viktiga Fyrklövernprojektet. För oss är det gröna lånet ett kvitto på att vi driver ett miljömässigt bra projekt som även ger positiva effekter för skattebetalarna, säger kommunstyrelsens ordförande Oskar Weinmar (M).

Senast uppdaterad: 9 juli 2020