• Startsida
  • / Nytt avtal för bättre samarbete mellan arbetsgivare och fack

Nytt avtal för bättre samarbete mellan arbetsgivare och fack

Upplands Väsby vill förbättra kommunanställdas möjlighet att påverka sin arbetsplats. Arbetsgivaren och fackförbunden har tecknat ett nytt lokalt kollektivavtal som ska förbättra samarbetet i bland annat arbetsmiljöfrågor.

Fyra personer som håller i varsin pusselbit som de försöker sätta ihop.

Foto: Mostphotos

Målsättningen med det nya avtalet är att förenkla och förtydliga den dialog som finns i medbestämmandelagen, MBL. Otydliga formuleringar i det förra avtalet har slipats till med målet att skapa en tätare dialog mellan arbetsgivare och fackförbund. Därmed hoppas båda parter kunna ha ett ökat samarbete kring frågor och förändringar som rör verksamheterna och de som arbetar i dem.

För att uppnå bästa möjliga genomslag kommer arbetsgivaren under våren att satsa på utbildning av chefer och fackliga representanter om det nya avtalet.

I en verksamhet med kontinuerliga förändringar måste det finnas ett nära samarbete mellan arbetsgivare och fackförbund. Det nya avtalet gör samarbetet både enklare och mer flexibelt, säger Ulrica Seldeby som är tf lön- och förhandlingschef.

Upplands Väsby kommun har cirka 1 750 medarbetare, varav en stor majoritet är tillsvidareanställda. Kommunal är en av de stora lokala fackliga parter som skrivit under avtalet.

Vi har tillsammans med de övriga fackförbunden gått igenom varje detalj i avtalet. Utbildningen kring avtalets innebörd och MBL kommer att förbättra samarbetet mellan arbetsgivare och fackförbund, säger Kommunals förhandlare Monica Rios.

Avtalet är resultatet av ett nära samarbete mellan arbetsgivaren och samtliga lokala fackliga parter.

För oss som arbetsgivare är det viktigt med en tidig dialog och att båda parter finns med. Att samverka är en styrka för Upplands Väsby kommun, säger kommunalråd Ann-Christin L Frickner (C).

Samverkansavtalet har tecknats mellan arbetsgivaren och Kommunal, DIK, Akademikeralliansen, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Vision.

Senast uppdaterad: 6 mars 2020