• Startsida
  • / Kommunen anpassar verksamheten ytterligare efter den pågående pandemin

Kommunen anpassar verksamheten ytterligare efter den pågående pandemin

Genom ett ordförandebeslut utökas nu möjligheterna att hantera konsekvenserna av den pågående spridningen av coronaviruset och covid-19. 

Coronavirus
  • Medarbetare kan flyttas mellan olika verksamheter för att säkra bemanningen inom omsorgen.
  • Alla kommunens kontor ska så långt det är möjligt bidra i arbetet att säkra skyddsutrustning för social- och omsorgskontorets behov.
  • Kommunen förbereder för att aktivera krislägesavtalet.

Ordförandebeslutet fattades den 3 april av Oskar Weinmar (M), kommunstyrelsens ordförande i Upplands Väsby

Väsbyborna ska kunna känna sig trygga med att kommunen noga följer utvecklingen och vidtar nödvändiga åtgärder. För mig är det självklart att i detta läge möjliggöra för en flexibel organisation som snabbt kan agera när läget förändras, säger Oskar Weinmar.

Skyddsutrustning är en av de prioriterade frågorna. I helgen har handsprit, nya munskydd och nya skyddsvisir anlänt till kommunen. Ytterligare skyddsvisir är på väg att levereras i veckan.

Margareta Hamark (L), kommunalråd i Upplands Väsby, konstaterar att det finns ett stort engagemang från många aktörer i samhället.

Företag ställer om sin produktion för att hjälpa till. Det sker också extra utbildningsinsatser för medarbetare inom hemtjänsten som behöver extra stöd och handledning för att minska risken för smittspridning, säger hon.

Senast uppdaterad: 9 juli 2020