• Startsida
  • / Läget i äldreomsorgen och nya initiativ för stöd till personer i riskgrupp

Läget i äldreomsorgen och nya initiativ för stöd till personer i riskgrupp

Läget inom äldreomsorgen i kommunen är ansträngt men under kontroll. Nya initiativ finns också för att ge stöd till speciellt utsatta.

Coronavirus

Det nya coronaviruset påverkar oss alla. Upplands Väsby kommun arbetar så att samhällsviktig verksamhet kan upprätthållas som till exempel äldreomsorg. Kommunen följer händelseutvecklingen och samverkar med olika aktörer inom länet. Vi står alla inför en tid av stora prövningar och ingen vet hur länge det varar.

Läget i äldreomsorgen

En av de mer drabbade verksamheterna är Social- och omsorgskontoret (SOK) och då framför allt de äldre som bor i olika äldreboenden i kommunen. Det finns smittade och misstänkta smittade inom boenden och i hemtjänsten. Det har även förekommit dödsfall till följd av viruset. När smitta har konstaterats eller misstänks följer verksamheten de riktlinjer som finns för att vårda den sjuka och för att förhindra smittspridning.

Situationen är ansträngd men jag bedömer den som under kontroll. Våra medarbetare arbetar hårt och gör ett fantastiskt jobb i en mycket svår situation, säger Magnus Lublin, socialchef i Upplands Väsby kommun.

Arbete för att säkra tillgången till skyddsutrustning och personal

En av de prioriterade frågorna just nu är att säkerställa att det finns skyddsutrustning. Social- och omsorgskontoret kontaktar alla leverantörer man kan och man tillverkar egna skyddskläder. Förfrågan har även sänds till företag verksamma i kommunen om tillgång till skyddsmaterial eller omställning av produktion för att stötta vården och omsorgen. Nyligen har handsprit, nya munskydd och nya skyddsvisir anlänt till kommunen och tillgången är tillräcklig just nu.
Inom äldreboendena råder det sedan tidigare besöksförbud för att minimera smittorisken.

Vi är ”vana” med smitta utifrån bland annat vinterkräksjuka. Vi försöker i möjligaste mån isolera sjuka från andra. Vi kommunicerar med våra medarbetare om förhållningssätt. Vi påminner också om hygienrutiner som handtvätt och liknande, säger Magnus Lublin.

Extra utbildningsinsats görs också för hemtjänsten med ersättning vid deltagande. Medarbetare inom hemtjänsten behöver extra stöd utbildning/handledning för att kunna arbeta i nära kontakt med kunder som är smittade med Covid-19 för att skydda sig själva och minska risken för smittspridning.

Medarbetarna på kommunens äldreboenden gör ett fantastiskt arbete. Med besöksförbud har de med tålamod hanterat anhörigas oro, ilska och frustration. De har tagit till sig nya riktlinjer och har skyddat sig. Många har anmält sig till extrapass och medarbetare har stannat hemma när de varit sjuka. Men framför allt – medarbetarna har fortsatt att ge en trygg och varm omvårdnad, säger Margareta Hamark (L), ordförande i Omsorgsnämnden.

Kommunen har etablerat en central bemanningsfunktion med uppdrag att stötta verksamheterna i att hantera bemanningsbehovet med anledning av pandemin. Det handlar dels om att ta vara på den kompetens som finns i kommunen där medarbetare tillfälligt kan förflyttas mellan verksamheter, men också att rekrytera externt.
En e-tjänst har utvecklats där personer som vill arbeta i kommunen kan anmäla intresse och därefter matchas mot de behov som finns i olika verksamheter såsom på äldreboenden, förskolor eller skolor.

Hjälp via Frivilliga Resursgruppen

Äldre och andra i riskgrupper samt funktionsnedsatta, som inte kan ta hjälp av grannar eller familjemedlemmar, kan få hjälp via Frivilliga Resursgruppen (FRG) med att handla mat, gå apoteksärenden eller annat nödvändigt. Frivilliga Resursgruppen nås via Väsby Direkt på telefon 08-590 970 00 eller via www.upplandsvasby.se/frglänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 9 juli 2020