• Startsida
  • / Korttidsboende för vård av patienter med covid-19

Korttidsboende för vård av patienter med covid-19

Upplands Väsby kommun öppnar i dag ett korttidsboende för äldre utskrivna Väsbybor med covid-19. Boendet ska ta hand om de som är för sjuka för att klara sig hemma med hemtjänst och primärvård.

Illustration i form av ett grönt hjärta

Foto: Mostphotos

Korttidsboendet har nio platser för äldre som vårdats inom slutenvården med covid-19. Boendet riktar sig till äldre som har biståndsbeslut om hemtjänst eller kommer att få det med vården på boendet som start. De är utskrivna, därför att de bedömts som färdigbehandlade inom slutenvården, men fortsatt så pass sjuka att de behöver omvårdnad utanför hemmet.

Vissa äldre kommer att återhämta sig och kunna återvända till sina hem, men det finns också svårt sjuka patienter som behöver en värdig vård i livets slutskede. Båda uppdragen är lika viktiga för oss, säger Mona Lindgren som är avdelningschef för äldre och funktionsnedsatta.

Boendet inrättas i lokaler som står tomma och som är anpassade för omvårdnad. De boende kommer att hanteras utifrån gällande vårdrutiner för smittade personer med covid-19.

Vårdplatserna bemannas för närvarande med ett externt bemanningsföretag, men ambitionen är att så småningom bemanna med kommunanställd personal. Lokalerna som används ligger inte i anslutning till något annat vård- och omsorgsboende för äldre.

Av respekt för de drabbade och deras anhöriga vill kommunen inte gå ut med boendets fysiska lokalisering.

Rummen är stora och ljusa med egen toalett och dusch, och har fönster mot natur och grönska utanför. Det viktiga är att vi nu ger dessa äldre en trygg och säker omvårdnad med bemanning dygnet runt, säger omsorgsnämndens ordförande Margareta Hamark (L).

Det allmänna besöksförbud som införts vid omvårdnadsboenden gäller även vid korttidsboendet.

Senast uppdaterad: 9 juli 2020