• Startsida
  • / Föreningar får oförändrat bidrag under 2020

Föreningar får oförändrat bidrag under 2020

Föreningar som hade verksamhet under 2019 kommer att få oförändrat bidrag från kommunen under 2020. Det har kultur- och fritidsnämnden beslutat som ett led i att stödja föreningslivet under den pågående coronakrisen.

Racketar och boll på pingisbord

Foto: Mostphotos

Kommunen försöker på olika sätt att stödja samhällets olika aktörer att ta sig igenom den pågående situationen med covid-19 och dess konsekvenser för samhället. Kultur- och fritidsnämnden beslutade i veckan att lätta på vissa krav kring föreningarnas årliga ansökan om bidrag.

För idrottsföreningarna är det främst aktivitetsbidraget som påverkas. Det betalas ut i augusti/september och bygger på föreningarnas aktiviteter under perioden januari-juni.

Kultur- och fritidsnämnden har bestämt att aktivitetsbidraget för våren 2020 inte kommer att minska för att det har blivit färre aktiviteter. Föreningarna kan också ges dispens från att behöva redovisa årsmötesprotokoll för 2020.

Bidragsansökningar som lämnas in i augusti kommer att jämföras med genomförda aktiviteter under samma period 2019 och justeras efter det. Vi ger nu också möjlighet för kulturskolan att besluta om tillfällig dispens från elevavgifter för vissa verksamheter som inte kunnat bedrivas fullt ut, säger kultur- och fritidschef Maria Röstberg.

I underlaget till veckans beslut konstaterar nämnden att kommunens egna verksamheter och samverkanspartners är hårt drabbade både verksamhetsmässigt och ekonomiskt.

Det finns ett tydligt budskap från Folkhälsomyndigheten att barn och ungdomars hälsa är av yttersta vikt. Detta sker via våra olika föreningar inom kultur, fritid och idrott. Det här är första steget för att skapa trygghet för föreningar och vi tittar vidare på fler stödpaket till nästa nämnd där vi hoppas att det statliga stödet som kommunen fått kan bidra, säger nämndordförande Andrea Möllerberg (VB).

Senast uppdaterad: 9 juli 2020