• Startsida
  • / Väsbys kommunala äldreboenden öppna för nyinflyttning

Väsbys kommunala äldreboenden öppna för nyinflyttning

Under våren hade kommunens äldreboenden inflyttningsstopp för att minska risken för smittspridning. Nya kunder är nu välkomna, med stöd av särskilda rutiner som bland annat omfattar en tids karantän.

En trädgård med en uteplats under parasoll intill ett gult hus med rött tak.

Hedvigsgården.

Under våren införde vi ett inflyttningsstopp som varade fram till början av sommaren. Nu tar våra äldreboenden Brobacken, Hedvigsgården, Lavendelgården och Speldosan åter emot nya kunder, med särskilda rutiner för att minska risken för smittspridning.

Alla som flyttar in får börja med en tid i karantän. Den nyinflyttade kunden provtas och isoleras i sin lägenhet under 7 dagar. Om provet är negativt (alltså ej smittad) får kunden röra sig fritt efter 7 dagar men ska hålla socialt avstånd upp till totalt 14 dagar.

I de fall kunden inte själv kan förväntas hantera rekommendationen att hålla avstånd till övriga kunder kommer extra personal att sättas in under 14 dagar (inkubationstiden).

Om något prov skulle vara positivt, alltså påvisa covid-19, kommer kunden isoleras i sin lägenhet tills kunden har varit symtomfri i minst 48 timmar och då friskförklaras av läkare.

Vi vet att det kan finnas äldre som har behov av boende, men har avvaktat med att flytta in på grund av oro för smitta. Därför är det viktigt att vi berättar att vi har rutiner för att hantera inflyttningar på ett säkert sätt, säger Yvonne Boberg, chef Väsby Stöd och Omsorg.

Det finns nu ingen konstaterad smitta på någon avdelning på de kommunala äldreboendena.

Vi har varit fria från konstaterad smitta på våra kommunala äldreboenden sedan maj månad, säger Yvonne Boberg.

Äldreboendena arbetar också för minimera risken för framtida smittspridning enligt tydliga rutiner.

Vi följer Folkhälsomyndigheternas rekommendationer och har därutöver sedan några månader tillbaka infört visir för personal som arbetar nära våra kunder, säger Yvonne Boberg.

Upplands Väsby kommun följer utvecklingen noga.

Alla som har behov av en plats på något av våra boenden ska kunna känna sig trygga med att flytta in. Vi är förberedda inför hösten och har egna lager av skyddsutrustning, säger Margareta Hamark (L) ordförande i omsorgsnämnden i Upplands Väsby.

Hon betonar också den dagliga omvårdnaden på boendena.

Vi har oerhört engagerade medarbetare som arbetar för att se till att det blir en god miljö för våra boende i vardagen, säger Margareta Hamark.

Senast uppdaterad: 17 augusti 2020