• Startsida
  • / Utmärkelse till förskolan Skogsbrynet

Utmärkelse till förskolan Skogsbrynet

Förskolan Skogsbrynet i Upplands Väsby har fått Skolverkets utmärkelse "Skola för hållbar utveckling". Det firades av barn och pedagoger på förskolan idag.

Tre kvinnor utklädda till clowner står framför en byggnad dekorerad med färgglada dekorationer och banderoller och håller i ett inramat diplom.

Förskolan Skogsbrynets pedagoger firade utmärkelsen utklädda till clowner.

Skola för hållbar utveckling

Utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling" delas ut till förskolor, skolor och vuxenutbildningar som jobbar aktivt med hållbar utveckling. Det innebär att det ska finnas ett helhetsgrepp kring miljö samt sociala och ekonomiska frågor i undervisningen. Och att barnen ska vara delaktiga i lärprocessen.

Beatriz Flores Bravo är biträdande rektor på förskolan Skogsbrynet som har fått utmärkelsen.

Genom att arbeta utifrån de kriterier som Skolverket ställer på de verksamheter som får utmärkelsen ges barnen en tydlig och aktiv roll samt inflytande över sitt lärande och verksamheten, säger Beatriz Flores Bravo.

Förskolans arbete

På förskolan Skogsbrynet är all personal delaktig i det systematiska kvalitetsarbetet. Tillsammans sätter de upp mål, följer upp, utvärderar och analyserar arbetet. Barnen är också aktiva och deltar på olika sätt. Bland annat genom gemensamma reflektioner utifrån olika projekt som avdelningarna ägnar sig åt.

Förskolan har även startat ett så kallat barnråd. I barnrådet deltar representanter från avdelningarna med barn i åldrarna 3-5 år. I dessa möten tas olika frågor upp där barnen är med och bestämmer. Barnen har till exempel fått vara med och planera hur de vill att förskolans gård ska se ut. Det var även barnrådet som beslutade att utmärkelsen borde firas ordentligt. Det gjorde man idag med clowner och dekorationer.

Pedagogerna är lyhörda för att lyfta upp barnens frågor och tankar. Både i det dagliga arbetet och i större organisatoriska frågor. Förskolan har även ett pedagogiskt forum. Där ges personalen möjlighet att utvecklas genom diskussioner i mindre grupper.

Skogsbrynets mål för hållbar utveckling

Förskolan har valt tre olika mål för arbetet med lärande för hållbar utveckling. Dessa målområden är:

  • Skapa förståelse för hur fysisk aktivitet och kost påverkar barnens hälsa och välbefinnande.
  • Utbildningen ska ge barnen möjligheten att utveckla sin förståelse för demokratiska principer och kunna påverka sin situation.
  • Barn möts av pedagoger som har god kunskap om flerspråkighet, interkulturalitet och värdegrund.

Stort grattis förskolan Skogsbrynet! Fortsätt med ert viktiga arbete och fira ordentligt.

Två kvinnor utklädda till clowner står framför en byggnad dekorerad med färgglada dekorationer och en banderoll med texten "Grattis till oss!"
Senast uppdaterad: 22 april 2021