• Startsida
  • / Träff med företagare i Väsby

Träff med företagare i Väsby

Corona-krisen, trygghetsarbete och kollektivtrafik var några av samtalsämnena på årets Walk & Talk. Med för att prata om det lokala näringslivet fanns företagare i Upplands Väsby, Väsby Promotion och tjänstepersoner i kommunen. Samt representanter för Svenskt Näringsliv.

Man står utomhus och tittar in i kameran. Bakom honom syns en huskropp

Per-Ola Lindahl, näringslivschef i Upplands Väsby kommun. Foto: Upplands Väsby kommun

Dialogen mellan det lokala näringslivet och kommunen är jätteviktig. Det känns bra att kunna mötas igen efter en lång corona-vår, säger Per-Ola Lindahl, näringslivschef i Upplands Väsby kommun.

Regionchefen Olle Karlstorp från Svenskt Näringsliv berättade om årets näringslivsranking, där Upplands Väsby fick ett något lägre resultat jämfört med förra året. En ny fråga kring påverkan av brottslighet och otrygghet fanns med i år.

Det kan ha påverkat resultatet, menade han, även om inte Väsby sticker ut i jämförelse med länet, snarare tvärtom.

Samtalen handlade om hur företagen har påverkats av corona-krisen och upplevelser av en ökad otrygghet. Många företagare efterlyste mer förebyggande arbete för att fånga upp unga som riskerar att hamna i kriminalitet. Frågan om tätare turer i kollektivtrafiken kom också upp.

Vi arbetar för att företag i kommunen ska trivas och växa, och att fler ska vilja starta företag eller etablera sig här. Därför är det så värdefullt att få del av företagarnas egen bild av hur det fungerar, säger Per-Ola Lindahl.

Senast uppdaterad: 1 oktober 2020