• Startsida
  • / Så arbetar kommunen med bedömningar om personlig assistans

Så arbetar kommunen med bedömningar om personlig assistans

I media och sociala medier har uppmärksamhet riktats mot kommunens beslut i ett enskilt ärende om assistanstimmar.

Med anledning av det vill vi förtydliga hur arbetet med assistansärenden går till för att förhoppningsvis kunna besvara uppkomna frågor. Som kommun kan vi inte kommentera enskilda ärenden på grund av sekretess.

Beslut om och i vilken omfattning en person ska beviljas personlig assistans tas alltid utifrån de lagar och regelverk som gäller för hela landet. Som kommun ska vi tolka lagarna och reglerna på ett så korrekt sätt som möjligt och har tidigare prejudicerande domar att utgå ifrån.

Besluten som fattas har ofta en avgörande betydelse för den enskilde som berörs. Vi arbetar därför på många sätt för att försäkra oss om att vi följer de lagar och regelverk som finns. I fråga om LSS-ärenden har vi alltid en så kallad assistansgrupp som består av flera handläggare och ibland även jurist som gemensamt gör en bedömning inför varje beslut.

Planering av assistanstimmar

När ett beslut om antal assistanstimmar är fattat skickas det till den person som ansökt. Den som beviljats assistans kontaktar själv sitt valda assistansbolag och gör tillsammans med dem upp hur tiden ska fördelas och schemaläggas.

Lagar och regler styr vårt arbete

De medarbetare som jobbar med socialt arbete i Upplands Väsby kommun har en gemensam drivkraft att vilja hjälpa och göra skillnad i samhället. De enskilda beslut som fattas inom ramen för kommunens myndighetsutövning fattas utifrån rådande lagar och regler.

Det finns alltid möjlighet att överklaga ett beslut till förvaltningsrätten.

Senast uppdaterad: 9 november 2020