• Startsida
  • / Tre elever fick kulturskolans musikstipendium 2020

Tre elever fick kulturskolans musikstipendium 2020

Under en konsert i Fresta kyrka fick tre elever ta emot Upplands Väsby kulturskolas musikstipendium. Stipendiet vill uppmuntra eleverna till fortsatt musicerande.

Två unga män och en ung kvinna står finklädda och håller i blommor och kuvert.

Stipendiaterna Oskar Lager, Cassandra Wivegg och Behnia Afsharazad.

Måndagen den 26 oktober anordnades en mindre konsert i Fresta kyrka. I samband med konserten delade Upplands Väsby kulturskola ut sitt musikstipendium. Stipendiet på 4 000 kronor bekostas av kulturskolans elevförening Kompet.

För att bli nominerad till stipendiet ska en elev

  • ha visat stort engagemang i kulturskolan
  • i stor utsträckning ha deltagit i kulturskolans verksamhet
  • ha visat ambition och gjort framsteg i sitt musicerande.

Årets stipendiater

Årets stipendium delades ut till Oskar Lager, Cassandra Wivegg och Behnia Afsharazad.

Utdrag ur stipendiaternas motiveringar:

Både Oskar och Behnia har spelat sina instrument, bastuba respektive trombon, sedan nio års ålder. Med stort engagemang och gott humör har de deltagit i alla kulturskolans aktiviteter. De är ambitiösa och musikaliska och har blivit viktiga förebilder för yngre elever i kulturskolan.

Cassandra började spela blockflöjt vid nio års ålder. Därefter valde hon att spela cello under sex års tid. För tre år sedan började hon ta slagverkslektioner. Cassandra har en hög ambitionsnivå och har snabbt utvecklats som marimbaspelare och slagverkare. Cassandra bidrar till god stämning och stärkt sammanhållning bland kulturskolans elever.

Genom att dela ut stipendiet vill kulturskolan uppmuntra eleverna till fortsatt musicerande.

Konserten i Fresta kyrka

Under konserten fick publiken höra Oskar Lager spela en basaria ur W.A Mozarts "Trollflöjten". Han ackompanjerades av sin pappa Anders Lager, som gick i Upplands Väsby musikskola och mottog musikstipendiet år 1991. Behnia Afsharazad spelade låten "Ocean eyes" på trombon samt ett stycke av den koreanska pianisten Yiuro på piano. Cassandra Wivegg spelade "Merry go around" på marimba.

Senast uppdaterad: 27 oktober 2020