• Startsida
 • / Vi anpassar vår kultur- och fritidsverksamhet

Vi anpassar vår kultur- och fritidsverksamhet

Så här anpassar vi våra kultur- och fritidsverksamheter i Väsby fram till den 19 november. Vi gör anpassningen utifrån Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd.

Illustration av ett virus.

Beslut har fattats av kultur- och fritidsnämndens ordförande Andrea Möllerberg (VB) om följande anpassningar inom kultur- och fritidsverksamheten i Upplands Väsby. Detta för att bidra till minskad smittspridning.

Idrottsverksamhet och lokaler

 • Kultur- och fritidsnämndens lokaler kommer inte att hyras ut till privatpersoner under den period de skärpta allmänna råden gäller.
 • Allmänhetens åkning i ishall ställs in.
 • Det pågår en dialog med Medley som driver Vilundabadet för att säkerställa att även den verksamheten följer Folkhälsomyndighetens råd.

Idrotts- och fritidsenheten har gått ut med information om de nya riktlinjerna till föreningslivet. Flera föreningar har hittills avbokat lokaler. De centrala idrottsförbunden arbetar just nu för att hantera frågorna i sina verksamheter.

Kulturevenemang

 • Samtliga kulturevenemang som planerats av kommunen fram till den 19 november ställs in eller skjuts upp.

Biblioteket

 • Biblioteket kommer att vara öppet, men vissa anpassningar kommer att göras.
 • Besökare till biblioteket har fortsatt möjlighet att låna och lämna tillbaka böcker. Du som besökare får inte stanna under längre tid i biblioteksmiljön.
 • Evenemang och skolklassbesök ställs in. Vi kommer att stänga grupprum, tysta läsesalen och aktivitetsrum.
 • Vi pausar Bokbussen.

Öppna ungdomsverksamheten

 • Vi håller fritidsgårdar och ungdomshus öppna.
 • Under helger håller vi fokus på utomhus- och onlineaktiviteter.

Under vecka 45 kommer vi att tydliggöra hur verksamheten ska bedrivas på ett tryggt och säkert sätt i förhållande till de skärpta råden.

Kulturskolan

Eventuell påverkan på Kulturskolans verksamhet kommer utredas under vecka 45.

Messingen

 • Messingen hålls öppet som vanligt. Även om flera bokningar sannolikt försvinner och färre människor besöker verksamheterna.
 • Information om Folkhälsomyndighetens råd skickas till de som bokat lokal i byggnaden.

Fortfarande gäller förbud om att sammankomster inte får hållas om de samlar fler än 50 deltagare.

Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta allmänna råd med anledning av den snabbt ökande smittspridningen i Stockholms län.

I råden anges bland annat att alla i Stockholms län bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Folkhälsomyndigheten rekommenderar också att avstå från att delta i exempelvis konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

Nyheten om skärpta allmänna råd i Stockholms län.

Senast uppdaterad: 3 november 2020