• Startsida
  • / Nytt ungdomsråd i Upplands Väsby

Nytt ungdomsråd i Upplands Väsby

Nu bildar vi ett ungdomsråd med Väsbyungdomar. Rådet blir ett viktigt forum för dialog mellan kommunens beslutsfattare och ungdomar.

Illustration: Mostphotos

Idén om ett ungdomsråd har funnits länge i kommunen och blev konkret i somras när gymnasieungdomar fick sommarjobba med att utreda förutsättningarna för ett ungdomsråd. Nu har kommunstyrelsen tagit del av förslaget och sagt ja till att bilda ett ungdomsråd.

Flera av deltagarna från sommarens ungdomskommission tar plats i ungdomsrådet med målsättningen att unga ska få mer att säga till om.

Ungdomsrådet inrättas för att skapa en bättre kontaktyta mellan kommunen och ungdomar. Vi vill att det ska vara ett forum för fritt meningsutbyte där vi kan berätta om beslut som är på väg fram och ungdomar kan lyfta sina viktigaste frågor, säger socialnämndens ordförande Maria Fälth (KD).

Ungdomsrådet blir både en möjlighet för kommunen att fånga in tankar och synpunkter från ungdomar på kommande politiska beslut. Det blir också en möjlighet för ungdomarna att själva lyfta angelägna frågor till politiken.

Målgruppen är gymnasieungdomar. Arbetsmodellen kan jämföras med den som finns för det årligen återkommande forumet Ung i Väsby som riktar sig till grundskoleelever.

Ungdomsrådet blir inte ett traditionellt remissorgan utan ett forum för ungdomar att göra inspel kring all kommunal verksamhet och Upplands Väsby i stort. Det första året kommer att bli en prövotid där vi tillsammans med ungdomarna jobbar fram formerna för arbetet, säger kommunledningskontorets kanslichef Filip Olma.

Ungdomsrådets ledamöter kommer att arvoderas enligt samma principer som ledamöter i kommunens nämnder.

Det är viktigt för oss att se ungdomsrådet som en naturlig del av det arbete kommunen bedriver. Då är det också självklart att ungdomarna ska uppbära samma ersättning som andra, säger Maria Fälth.

Ungdomsrådet beräknas hålla sitt första sammanträde före årsskiftet.

Senast uppdaterad: 5 november 2020