• Startsida
  • / Sex kommuner satsar gemensamt mot relationsvåld

Sex kommuner satsar gemensamt mot relationsvåld

I år lyfter vi frågan under en hel månad och har informationsinsatser och ett gemensamt kompetensutvecklingsprogram för personal som möter utsatta.

En mamma och ett barn kramar om varandra.

Foto: Mostphotos

Varje år uppmärksammas arbetet mot våld i nära relationer i den landsomfattande kampanjen ”En vecka fri från våld”. I år tar Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Sundbyberg, Upplands-Bro och Upplands Väsby ett gemensamt krafttag i samband med den återkommande kampanjen mot våld i nära relation, som i år i stället för en vecka kommer att vara ”En månad fri från våld”.

I år är det särskilt fokus på relationsvåld ur barn- och ungas perspektiv.

Jag är glad att vi kraftsamlar i den här viktiga frågan! Vi vet att när vi sätter fokus på det så kommer fler ärenden fram, och då får vi möjlighet att hjälpa fler, säger Magnus Lublin, Socialchef Upplands Väsby kommun.

Krafttag för att öka kunskapen om våld i nära relationer

Syftet med kampanjen är att synliggöra och öka kunskapen om relationsvåld, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Fördelarna med att göra detta tillsammans är flera. Samarbetet ger kommunernas anställda inom socialtjänst, skola och fritid möjlighet att ta del av ett fullmatat program för kompetensutveckling.

Digitala föreläsningar och workshops för kommunernas medarbetare

Gemensamma föreläsningar och workshops öppnar också upp för samverkan och idéutbyte. Kommunerna står inför liknande utmaningar och det finns mycket att vinna på att ta hjälp av varandra i vardagen, vilket görs redan idag.

Arbetet med att förebygga och bekämpa våld i nära relation pågår året runt men kommer alltså att belysas extra under november.

Några exempel på hur Upplands Väsby kommun jobbar med frågan just nu

  • Nyanställda i Upplands Väsby kommun får en introduktionsutbildning i våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.
  • En särskild samordnare stöttar kommunens verksamheter genom att utbilda och coacha i att ställa frågor om våldsutsatthet och rusta medarbetare i att bemöta personer som är utsatta för våld i nära relationer.
  • Nystartat nätverk med representanter från civilsamhället, Upplands Väsby kommun och hälso-sjukvården. Syftet är att synliggöra kommunens arbete med våldsutsatta och samverka mellan olika aktörer för att öka kunskapen och att agera rätt.

Fakta om våld i nära relationer

Våld kan ta sig många olika uttryck; fysiskt våld, hot, kränkningar, isolering, begränsningar och kontroll. Sexuellt våld och ekonomiskt våld är också vanligt förekommande.

Med nära relation menas att den som bli utsatt för våldet har en nära och förtroendefull relation till den som utsätter en för våld. Det kan vara någon som man är, eller har varit tillsammans med, en familjemedlem eller en släkting.

Senast uppdaterad: 9 november 2020