• Startsida
  • / Avrådan från besök på våra kommunala äldreboenden

Avrådan från besök på våra kommunala äldreboenden

Med anledning av en ökad spridning av covid-19 i samhället ber vi närstående och besökare att överväga om besök är nödvändiga.

Brobacken, äldreboende i Upplands Väsby

Antalet fall av covid-19 har ökat kraftigt i regionen och det skulle få förödande konsekvenser för våra äldre och sköra om vi fick in viruset på våra äldreboenden igen. Därför avråder vi från besök för närvarande.

Om man trots detta behöver komma genomförs besöket på en särskild plats, vid plexiglas, och efter tidsbokning. Bokning av tid görs hos enhetschefen på boendet. Hygien- och avståndsregler måste alltid följas.

Men vi vill betona att vi vädjar om att avstå från besök på våra äldreboenden om det inte är absolut nödvändigt.

Kontakta enhetschefen på respektive boende om du har frågor.

Tillsammans kan vi hjälpas åt att minimera risken för att sprida smittan till våra äldre.

Senast uppdaterad: 9 november 2020