• Startsida
  • / Ja till medborgarförslag om farthinder på cykelväg

Ja till medborgarförslag om farthinder på cykelväg

Två medborgarförslag som lämnats in och hanterats av Upplands Väsby kommun blir nu verklighet. Skulpturen Fjäril´n flyttas till en mer barnsäker plats och en gång- och cykelväg får ett farthinder för att sänka hastigheten.

Närbild på cykeldäck

Foto: Mostphotos

Lekskulpturen Fjäril’n står idag placerad utanför Dragonvägen 50, i närheten av Blå Parken. Mellan de två ytorna löper en bred gång- och cykelväg som ibland även trafikeras av bilar som rör sig inom området.

Syftet med skulpturen är att inbjuda till lek och interaktion och ur den aspekten är den nuvarande placeringen mindre lämplig avseende trafik- och barnsäkerhet. Medborgarförslaget att flytta in skulpturen i Blå Parken beviljades därför av kommunstyrelsen, säger Roland Storm (VB) som är kommunalråd och ordförande i rådet för medborgardialog.

Säkerheten står i fokus även för det kommande farthindret på cykelbanan mellan Vikingavägen och Adlerfeldts gata.

”Mopedisterna/motorcyklisterna har tyvärr inte minsta säkerhetstänk och susar förbi utan tanke på att de själva eller någon annan kan skadas allvarligt”, skriver förslagsställaren som nyligen fick sitt förslag godkänt av kommunstyrelsen.

Det är alltid intressant med medborgarförslag för de fångar upp tankar och synpunkter som kan finnas bland våra invånare. Genom dessa båda beslut skapar vi en ökad säkerhet för våra barn och en ökad trafiksäkerhet i vårt samhälle, säger Roland Storm.

I förslaget om farthinder för gång- och cykelvägen blir det två bommar som är påkörningsbara från båda hållen. Bommarna öppnas när någon försiktigt kör emot bommen och stängs automatiskt efteråt. Målet är att minska hastigheten för främst mopeder.

Senast uppdaterad: 9 februari 2021