• Startsida
  • / Besöksstopp på kommunens äldreboenden

Besöksstopp på kommunens äldreboenden

Upplands Väsby inför besöksstopp på kommunens äldreboenden från och med den 13 november. Bakgrunden är en ökande smittspridning i regionen.

Coronavirus

Beslutet om besöksstopp gäller från den 13 november till den 30 november, omprövning sker veckan före med utgångspunkt från hur smittläget ser ut. Beslutet har fattats av omsorgsnämnden.

Sedan slutet av förra veckan har kommunen avrått från besök, nu utökas alltså detta och övergår i ett besöksstopp för att skydda de äldre och ofta sköra som bor på våra boenden.

De privata boendena har valt att följa kommunens inriktning.

Kontakta enhetschefen för respektive boende om du har frågor. Vi är medvetna om att det är en svår situation att inte kunna träffa sina närstående och det finns självklart möjlighet till kontakt via telefon eller digitalt. Det finns, liksom vid tidigare besöksstopp, möjlighet att göra undantag om det finns särskilda starka skäl.

Senast uppdaterad: 23 november 2020