• Startsida
  • / Vikingatiden gör comeback i ett konstverk

Vikingatiden gör comeback i ett konstverk

Ett konstverk med inspiration från vikingatiden finns i Eds allé. Konstverket är samtidigt en symbol i ett viktigt samarbete mellan kommunen och markägarna.

Två kvinnor och två män står vid ett konstverk utomhus i en park. Där finns en gigantisk orangefärgad glaskula och skulpturer som liknar is- eller vita stenar.

Avtäckning av skulpturerna. Från vänster konstnärinnan Sara Lundkvist, Carl Curman Antuna gård, Christine Hanefalk kommunstyrelsens ordförande (M), Mathias Bohman oppositionsråd (S).

Konstverket är en gåva från familjen Curman som tidigare ägde den mark som nu utvecklas för bostäder vid Eds allé.

Det här är ett strålande exempel på samverkan mellan oss markägare och kommunen. Många byggföretag och fastighetsägare som till exempel det kommunala bostadsbolaget Väsbyhem har varit intresserade av att få delta i utvecklingen av Eds allé, säger Carl Curman.

Nära samarbete

Den största delen av marken i Upplands Väsby ägs av privata markägare. Upplands Väsby kommun har sedan länge ett nära samarbete med både markägare och fastighetsägare i Väsby. När samtal inleddes om en möjlig utveckling av området vid Eds allé, väcktes tanken hos familjen Curman att sälja marken och medverka till samhällsbyggnaden och utvecklingen av Upplands Väsby. Carl Curman har själv varit delaktig i utformningen av detaljplanen som lagt grunden till det nya bostadsområdet Eds allé.

Med en bäck bakom sig och ett konstverk står två kvinnor med en hund.

Från vänster: Konstnärinnan Sara Lundkvist med Sofia Curman, projektledaren för uppdraget.

Konstnärlig utsmyckning i Eds allé

Att familjen också skulle bidra med konstnärlig utsmyckning i området fanns med i tidigt skede. Carls dotter Sofia Curman engagerades i projektet. Kommunens stadsträdgårdsmästare Nils Odén utsåg platsen för konstverket.

Hela bostadsområdet har fått en hög kvalitet på allmänna ytor med både grönska och vatten i området. Det är tack vare ett mycket bra arbete av Nils Odén och hans kollegor, säger Carl Curman.

Konstnärinnan Sara Lundkvist som jobbar med glasformgivning fick i uppdrag att skapa konstverket. Det invigdes med flera personer på plats vid allétorget i Eds allé.

Den största inspirationskällan för mig har varit utgrävningarna ett stenkast från platsen där konstverket nu står. Man hittade en boplats med olika skatter. Skulpturerna, av blåst glas, representerar is eller sten och kulan är skatten, säger Sara.

Två kvinnor och tre män står utomhus i en park och betraktar ett konstverk Framför dom och konstverket syns en bäck.

Från vänster: Roland Storm kommunalråd (VB), Konstnärinnan Sara Lundkvist, Carl Curman Antuna gård, Christine Hanefalk kommunstyrelsens ordförande (M) och Mathias Bohman oppisitionsråd (S).

På plats för att ta emot gåvan var kommunstyrelsens ordförande Christine Hanefalk (M), oppositionsråd Mathias Bohman (S) och Roland Storm kommunalråd (VB).

Det är roligt att konstverket anknyter till kommunens historia. Väsby är en plats där människor levt och verkat länge, vilket våra många fornlämningar visar tydligt. Det är ett väldigt vackert konstverk och en fin placering med vattnet i bakgrunden , säger Christine Hanefalk.

Fakta om Eds allé

Bostadsområdet Eds allé ligger i västra Runby. Utvecklingen av området pågår och fler bostäder planeras i Eds allé. Totalt byggs cirka 800 bostäder i området. I januari 2021 öppnar en förskola i området. Kommunen ansvarar för infrastruktur som exempelvis gator och allmänna ytor. Byggaktörerna i området är Besqab, Bo Klok, Bonava, Ikano bostad, Järntorget, Småa och Väsbyhem.

Information om byggprojektet Eds allé. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 18 november 2020