• Startsida
  • / Nytt sätt att rapportera farligt avfall

Nytt sätt att rapportera farligt avfall

Har du en verksamhet utökas nu din skyldighet att rapportera in farligt avfall.

Elektronikavfall

Foto: Mostphotos

Från och med 1 augusti 2020 förändras och utökas anteckningsskyldigheten av farligt avfall. Anteckningarna ska från och med 1 november 2020 rapporteras in till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

När ska du anteckna uppgifter om farligt avfall?

Du har en skyldighet att anteckna uppgifter om farligt avfall om:

  • Du har en verksamhet där det uppkommer eller hanteras farligt avfall.

Exempel på farligt avfall kan vara elektronik, lysrör, färg- och kemikalierester. Anteckningsskyldigheten gäller oavsett hur stor verksamheten är. Det är viktigt att du tar reda på vilka krav som gäller för just din verksamhet.

De nya reglerna gäller inte för dig som privatperson som lämnar ditt farliga avfall på en återvinningscentral. Reglerna gäller enbart för dig som hanterar farligt avfall genom ditt arbete.

Varför ska du anteckna uppgifter om farligt avfall?

Du som rapporterar till det nya avfallsregistret bidrar till en tydligare bild över det farliga avfallets väg genom landet. Det ökar möjligheten att säkerställa att avfallet slutligen tas om hand på rätt sätt.

Var kan du läsa mer om farligt avfall?

På Naturvårdsverkets och Riksdagens webbplatser hittar du mer information.

Senast uppdaterad: 24 november 2020