• Startsida
  • / Engagerade förskolebarn tävlar för miljön

Engagerade förskolebarn tävlar för miljön

På förskolan Skogsbrynet i Smedby deltar barnen i en tävling där fokus är att öka kunskapen om återvinning och miljön. Barnen spelar en viktig roll och får vara med och bestämma hur man ska tävla.

Hållbar utveckling får ta plats i förskolan Skogsbrynets dagliga verksamhet. Personalen har kunskap om ämnet och delar med sig till barnen på olika sätt. Som en del av detta har förskolan anmält sig till tävlingen Kartongmatchen 2020/2021. Det är en tävling med fokus på återvinning av dryckeskartonger.

Det är första gången som förskolan är med och tävlar. Det finns mycket som behöver göras fram till dess att tävlingen avslutas i mars nästa år.

Tävlingen blir en ingång till att lära sig mer om återvinning och miljö. Engagerade barn, pedagoger och vårdnadshavare lär sig längs tävlingens gång. Många gånger är det barnen som lär de vuxna.

Barnen är supertaggade att vara med i tävlingen. De tar till sig av det som vi pratar om. De blir ambassadörer för kunskap till personer i deras närhet. Det är väldigt häftigt att se!, säger Beatriz Flores Bravo, biträdande rektor för förskolorna Skogsbrynet.

Aktivt miljöarbete på förskolan

Barnens och pedagogernas engagemang för hållbarhet sträcker sig bortom tävlingen. Återbruk och utomhuspedagogik är två andra arbetsområden som ingår i arbetet för hållbar utveckling. Något som passar extra bra eftersom skogen är förskolans närmaste granne.

En kvinna utomhus tittar in i kameran, i bakgrunden syns träd och en lekpark.

Beatriz Flores Bravo, biträdande rektor för förskola Skogsbrynet. Foto: Upplands Väsby kommun

Barnen får vara med och bestämma

En gång i månaden träffas en grupp barn från de olika avdelningarna på förskolan i ett barnråd för att prata om ett aktuellt ämne. Den här månaden ska Kartongmatchens sista delmoment tas upp för samtal. Där ska 100 personer informeras om att man ska återvinna fler kartonger. Hur kan man göra det på bästa sätt står på dagordningen. Barnrådet funderar på olika förslag som de kan ta tillbaka till kompisarna på respektive avdelning. Därefter bestämmer de vilket alternativ som ska väljas.

Man ska återvinna allting. Man kan göra nytt av det gamla.” Förklarar Matheus, 5 år, under barnrådet.

Nu återstår att se vilket av de olika alternativen som blir det vinnande förslaget. Vi önskar förskolan Skogsbrynet lycka till med resten av tävlingen. I mars 2021 vet vi hur det har gått.

Sju stycken glada barn håller upp en varsin tom dryckeskartong mot kameran

Några medlemmar i barnrådet på förskolan Skogsbrynet. Från vänster: Chanel, Elsa, Fazil, Matheus, Juni, Kende och Maria. Foto: Upplands Väsby kommun

Vad innebär hållbart lärande?

Begreppet hållbar utveckling handlar om att förena tre aspekter: den ekologiska-, den ekonomiska- och den sociala aspekten. Alla dessa aspekter är en del i arbetet med ett hållbart lärande.

Fakta om Kartongmatchen

Kartongmatchen 2020/2021 pågår fram till mars 2021. Förskolor, grundskola från förskoleklass till årskurs sex och fritidshem är välkomna att delta. Klasser från både Finland och Sverige är med i tävlingen.

Tävlingen anordnas av Tetra Pak, deras kunder och Världsnaturfonden WWF.

Förskolan Skogsbrynet har som den enda förskolan i Upplands Väsby fått utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling” av Skolverket.

Senast uppdaterad: 16 april 2021