• Startsida
  • / Kommun och polis i nytt samarbete mot kriminalitet

Kommun och polis i nytt samarbete mot kriminalitet

Upplands Väsby kommun och polisen fortsätter sitt nära samarbete, nu med extra fokus på insatser bland ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet. Samarbetet ingår i en större överenskommelse med målet att stävja brottslighet och öka tryggheten i offentliga miljöer.

Två poliser som är ute och patrullerar bland människor

Foto: Mostphotos

Upplands Väsby kommun och polisen har sedan 2019 ett samverkansavtal och arbetar systematiskt för att skapa en tryggare offentlig miljö. Nu förnyas avtalet och kompletteras med en särskild inriktning på förebyggande arbete bland ungdomar som bedöms riskera hamna i brottslighet.

Genom samverkansavtalet har representanter för kommunen och polisen ett regelbundet och nära samarbete om trygghetsfrågor:

Samarbetet med polisen är en mycket viktig del i vårt trygghetsarbete. Vi ser att kunskapen och hanteringen av händelser har blivit bättre, mycket tack vare den återkommande dialogen mellan oss och polisen, säger kommunstyrelsens ordförande Christine Hanefalk (M).

Valet av fokusområden för de kommande två åren bygger på en dialog mellan polisen och kommunen. Tillsammans har de tagit fram en lägesbild som innehåller analyser av brottsproblematik och andra händelser som skapar otrygghet i Väsby. Resultatet från genomförda medborgarundersökningar finns också med i underlaget.

Vi måste tillsammans rikta våra insatser mot barn och ungdomar som riskerar att hamna i drogberoende och kriminalitet. Det är vägen fram i det långsiktiga trygghetsarbetet, säger kommunens brottsförebyggande strateg Emma Rauf-Otworowski.

Det fortsatta trygghetsarbetet sker främst i centrala Väsby där stationsområdet är en viktig utmaning.

Polisen och kommunen har en särskilt viktig roll i arbetet med att skapa förutsättningar för en trygg och säker kommun. Genom vår samverkansöverenskommelse säkerställs de åtaganden som polis och kommun kan hantera tillsammans för att möta de utmaningar som hotar tryggheten mest, säger lokalpolisområdeschef Christoffer Bohman.

FAKTA: Överenskommelsen
Polisen och Upplands Väsby kommun förlänger det pågående samarbetet som finns beskrivet i ett samverkansavtal och medborgarlöfte. Överenskommelsen innebär att parterna tillsammans ska fortsätta arbeta med trygghetsskapande åtgärder i kommunen.

Inför den nya avtalsperioden finns det ett särskilt fokus på tre målområden:

  • Minska antalet otrygghetsskapande händelser i offentlig miljö.
  • Reducera rekrytering till kriminella strukturer och utveckla ett stöd för individer som vill lämna en kriminell livsstil.
  • Utveckla myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet.

Den långsiktiga målsättningen är att Upplands Väsby kommun inte ska ha något kriminellt nätverk eller utsatta områden, riskområden eller särskilt utsatta områden.

Kommunstyrelsen godkände överenskommelsen vid måndagens sammanträde.

Senast uppdaterad: 1 december 2020