• Startsida
 • / Vi anpassar vår kultur- och fritidsverksamhet

Vi anpassar vår kultur- och fritidsverksamhet

Så här anpassar vi våra kultur- och fritidsverksamheter i Väsby.

Utropstecken framför coronavirus. Illustration.

Vi gör anpassningen utifrån regeringens beslut om förbud mot allmänna sammankomster med fler än åtta personer samt de skärpta allmänna råden för Stockholms län. Det nya förbudet får påverkan på våra verksamheter. Våra nya anpassningar gäller fram till 31 januari 2021. Syftet är att minska smittspridningen.

Idrottsverksamhet och lokaler

 • Idrottsträningar för barn och unga, 15 år och yngre, får genomföras. Det är viktigt att träningen genomförs på ett så smittsäkert sätt som möjligt. Inga vuxna utöver ledare får vistas i lokalen. För att undvika spridning av Covid-19 bör föreningar:
  • När det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus.
  • Minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel.
  • Avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag av sådan idrott som är yrkesmässig eller enstaka tävlingar och matcher för barn födda 2005 och senare.
 • Idrottsträningar för personer 16 år och äldre, får genomföras om:
  • De håller avstånd till varandra.
  • Inte delar utrustning med varandra.
  • När det är möjligt genomför aktiviteten utomhus.
  • Undviker gemensamma omklädningsrum.
  • Reser till och från aktiviteten individuellt.
  • Utför aktiviteten i mindre grupper.

Dessa råd gäller inte för personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott.

 • Övriga aktiviteter i kommunens idrottslokaler avbokas.
 • Cuper, turneringar och större tävlingar avbokas.
 • Fritidsbanken och Öppen sporthall har stängt till och med 31 januari 2021. Eventuellt kan verksamheten behöva ha stängt även efter 31 januari. Lånetiden för redan utlånad utrustning kommer att förlängas till och med 14 februari 2021.
  Information verksamhetens anpassningar hittar du på sidan Fritidsbanken
 • Allmänhetens åkning i ishallarna är inställd till 31 januari 2021. Information om verksamhetens anpassning av ishallarna.
 • Medley som driver Vilundabadet ansvarar för begränsningar i sin verksamhet på badhuset.
 • Elitidrotten följer respektive specialidrottsförbunds direktiv.
 • Det är huvudsakligen föreningarnas uppgift att säkerställa att deras verksamheter följer regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Biblioteket

 • Biblioteket är öppet och besökare har möjlighet att låna och lämna tillbaka böcker. Du som besökare får inte stanna under längre tid i biblioteksmiljön.
 • Arrangemang och övriga samarbeten kopplat till biblioteket ställs in.
 • Bokbussen är pausad.
 • Evenemang och besök av skolklasser ställs in. Grupprum, tysta läsesalen och aktivitetsrum är stängda.

Öppna ungdomsverksamheten

 • Fritidsgårdar och ungdomshus är öppna, men begränsas till max åtta personer.
 • Verksamheter genomförs digitalt och i viss mån på fält.

Kulturskolan

 • Verksamhet för barn och unga, 15 år och yngre, genomförs som vanligt. För äldre ungdomar anpassas verksamheten efter rådande restriktioner.
 • Gruppverksamhet på de kommunala grundskolorna ställs in mellan 2 december och 6 januari 2021. Information om verksamhetens anpassningar hittar du på kulturskolans webbplats.
 • Från och med 7 januari 2021 planeras kulturskolan genomföra all verksamhet som vanligt i alla åldersgrupper. Undervisningen anpassas utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.
 • Gruppverksamhet i grundskolorna planeras att återupptas 7 januari 2021.

Kulturevenemang

Gunnes gård

 • Gården är stängd för allmänheten för säsongen.
 • Gården anpassar sin verksamhet på Hantverket efter Folkhälsomyndighetens riktlinjer.
 • Övrig verksamhet bedrivs hemifrån eller anpassas på annat sätt efter Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Naturskolan

 • Naturskolan har sin verksamhet som vanligt utomhus vid skolan.

Messingen

 • Alla kulturevenemang är inställda på Messingen fram till 31 januari 2021.

Tidigare nyhet om hur vi anpassar vår kultur- och fritidsverksamhet

Senast uppdaterad: 16 december 2020