• Startsida
  • / Stort intresse för att bygga i klassisk stil

Stort intresse för att bygga i klassisk stil

Det finns ett stort intresse för att bygga bostäder i klassisk stil. 18 bidrag har nu blivit sex i den pågående markanvisningstävlingen för bostäder längs Mälarvägen i Upplands Väsby.

Lyftkran på avstånd, ovanför stort husbygge.

Foto: Mostphotos

Gemensamt för de sex bidrag som är vidare i tävlingen är att de alla är byggaktörer med bredd i kunskapen om att bygga i klassisk anda. Det blir en eller flera av dessa som kommer att få utforma det nya bostadsområdet med 400 bostäder längs Mälarvägen.

De utvalda bidragen visar på en väldigt hög ambitionsnivå. Att de är så genomarbetade visar att vi har att bedöma aktörer som vill anta utmaningen och förverkliga en arkitektur i klassisk stil, säger Oskar Weinmar (M) som sitter i tävlingsjuryn bestående av kommunstyrelsens miljö– och planutskott.

I slutet av januari blir det Väsbybornas tur att tycka till om de sex bidragen som gått vidare till steg två av tävlingen. De anonyma bidragen kommer då att offentliggöras på kommunens webbplats. Med klassisk stil avses jugend, nyrenässans, 20–tals klassicism och nationalromantik.

Utmaningen för invånarna blir att välja de tävlingsbidrag som bäst lever upp till visionen om att bygga i klassisk stil. Rent praktiskt sker det genom en digital omröstning där resultatet presenteras som ett av bedömningskriterierna till juryn, säger stadsarkitekt Lena Nordenlöw.

Tävlingsjuryn kommer att utse en till tre vinnare som får teckna markanvisningsavtal för varsitt kvarter inom tävlingstomten.

Jag tycker att alla med intresse för Väsbys utveckling och framtida arkitektur ska delta i medborgardialogen. Deras röster blir en viktig del i den sammantagna bedömningen, säger Oskar Weinmar.

 

Fakta om markanvisningstävlingen


Upplands Väsby kommun genomför en markanvisningstävling i så kallad klassisk arkitektur. Tävlingen startade 1 oktober och gäller byggandet av tre bostadskvarter inom det område som kallas för detaljplan Fyrklövern norr om Mälarvägen. Platsen avgränsas av Arkadstråket och Husarvägen.

På onsdagen blev det klart vilka sex bidrag som gått vidare till nästa deltävling. Under processen fram till maj 2021 finns det flera datum att hålla reda på.

15 december-27 mars (2021) ­– Del två av tävlingen. Bearbetning av förslagen och återkoppling från juryn

27 Januari-28 februari medborgardialog där Väsbyborna röstar om sina favoriter

28 mars – sista dag för inlämning av slutgiltigt tävlingsförslag

29 april – Juryns resultat meddelas

Maj – Markanvisningsavtal skrivs på

Senast uppdaterad: 16 december 2020