• Startsida
  • / Vaccination mot covid-19 på äldreboenden och för hemtjänsttagare

Vaccination mot covid-19 på äldreboenden och för hemtjänsttagare

Nu finns ett vaccin mot covid-19 och vaccinationer påbörjas.

Illustration av ett virus.

Nu finns ett vaccin mot covid-19. De grupper som prioriteras för vaccination är äldre som bor på äldreboenden och personer som har hemtjänst. Även medarbetare inom äldreomsorgen prioriteras. Upplands Väsby kommun samarbetar med Region Stockholm som ansvarar för vaccineringen.

Prioriterade grupper

Covid19-vaccinet är viktigt för att skydda riskgrupper från allvarlig sjukdom och för att bromsa pandemin. Region Stockholm har påbörjat arbetet med att erbjuda vaccin mot covid-19 till de grupper som prioriterats först:

  • Personer som bor på äldreboenden.
  • Personer som har hemtjänst. Även vuxna personer som bor tillsammans med någon som har hemtjänst ingår i den prioriterade gruppen.
  • Medarbetare inom äldreomsorgen och de som arbetar inom funktionsnedsättning.

Vaccinationen startar i liten skala och takten ökar över tid allteftersom nya doser av vaccin levereras till länet.

Andra Väsbybor över 70 år

I den andra fasen, som förväntas kunna komma igång i februari 2021, kommer övriga personer som är 70 år och äldre att erbjudas vaccination. De äldsta vaccineras först.

Senast uppdaterad: 13 januari 2021