• Startsida
  • / Nu öppnar vissa verksamheter igen

Nu öppnar vissa verksamheter igen

Idag (den 25 januari) börjar vissa verksamheter öppna upp igen. Framförallt gäller det verksamheter för barn och unga.

Symbolen som ser ut som virus på en röd bakgrund. I symbolen finns ett utropstecken.

Öppningen kommer ske utifrån gällande restriktioner för att fortsätta minska smittspridningen av covid-19.

Regeringen meddelade den 21 januari om att organiserade idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter för barn och unga födda 2005 och senare ska återupptas så snart som möjligt. Detta gäller organiserad verksamhet både inomhus och utomhus.

Vissa av verksamheterna i kommunen kommer att börja öppnas upp från och med den 25 januari.

Det är glädjande att vi kan börja öppna upp våra verksamheter för barn och unga, fritidsaktiviteterna är en viktig del i mångas vardag. Samtidigt är det fortsatt viktigt att vi följer föreskrifterna och de allmänna råden för att vi tillsammans ska kunna förhindra smittan av covid-19, säger Andrea Möllerberg (VB) ordförande kultur- och fritidsnämnden.

Det här gäller för verksamheterna i Upplands Väsby:

Inomhusidrott

  • De kommunala idrottslokalerna öppnar för organiserad idrottsverksamhet för barn födda 2005 eller senare.
  • Idrottslokalerna öppnar med vissa restriktioner från och med den 25 januari.
  • Vid varje lokal ska det finnas information om max antal personer som får vistas i lokalen samtidigt.
  • För idrottsverksamheten gäller även Folkhälsomyndighetens nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.
  • Alla omklädningsrum är fortsatt stängda för omklädnad och dusch.

Förra veckan öppnade möjligheten till organiserad utomhusidrott för barn och unga samt vuxna.

Biblioteket

Biblioteket kommer fortsatt ha begränsad verksamhet i form av till exempel upphämtning av reservationer och uppsökande verksamhet närmaste veckan, och planerar för att öppna upp allt mer kommande veckor.

Kulturskolan

Kulturskolan öppnar gradvis igen för barn och unga födda efter 2005 och senare från och med den 25 januari. Det innebär att viss undervisning kommer att fortsätta digitalt och viss undervisning ställs in helt under ytterligare några veckor. Kulturskolans elever får mer information av respektive lärare.

Ungdomsverksamhet/fritidsgårdar

Kommunens fritidsgårdar och ungdomshus öppnar för barn och unga födda 2005 och senare från och med den 25 januari med begränsningar i gruppstorlek på gårdarna.

Naturskolan och Gunnes gård

Utomhusverksamhet kommer bedrivas, i övrigt stängt.

Kulturevenemang

Samtliga kulturevenemang är fortsatt inställda eller digitaliserade. Messingen är fortsatt stängd för all mötesverksamhet.

Upplands Väsby kommun följer myndigheternas rekommendationer och vi planerar vår verksamhet efter de nationella restriktionerna. Information om vad som gäller för våra verksamheter uppdateras löpande.

Information på kommunens webbplats om pandemins påverkan på kommunens verksamheter.

Senast uppdaterad: 1 februari 2021