• Startsida
  • / Väsbyborna ges möjlighet att påverka tävling om framtida bostäder

Väsbyborna ges möjlighet att påverka tävling om framtida bostäder

Vilka bostadshus i klassisk stil kommer att passa bäst längs Mälarvägen? Nu är det dags för Väsbyborna att utse sina favoriter i den pågående markanvisningstävlingen.

Illustrationer av bidragen i markanvisningstävlingen.

Illustrationer av bidragen i markanvisningstävlingen.

I dag startar medborgardialogen om de sex bidrag som gått vidare i tävlingen om vem eller vilka som ska få bygga 300-400 bostäder längs Mälarvägen. Allmänhetens röst blir en viktig del inför juryns beslut som meddelas i slutet av april. Juryn består av ledamöterna i kommunstyrelsens miljö- och planutskott.

Nu tar vi återigen hjälp av allmänheten i frågan om hur de vill att det framtida Väsby ska se ut. Vi uppmanar dem att rösta på sina favoriter. Deras synpunkter blir viktiga i den samlade bedömningen av bidragen, säger juryns och kommunstyrelsens ordförande Oskar Weinmar (M).

Markanvisningstävlingen är den första i sitt slag då den tar särskild hänsyn till Väsbybors önskemål om fler bostadshus i klassisk stil. Med byggande i klassisk stil avses byggnadsstilar från tiden innan 1930-talets funktionalism och modernism.

Byggaktörerna och arkitekterna bakom bidragen hålls anonyma under hela tävlingen. Varje bidrag presenteras med ett tävlingsnamn, beskrivning och visionsbilder. Presentationen sker digitalt på kommunens webbplats. Besökaren leds vidare till ett kortare frågeformulär där de får välja ut sina tre favoriter.

Väsbybornas åsikter och favoriter sammanställs sedan och redovisas för juryn som tillsammans med övrigt underlag leder fram till det beslut som fattas i slutet av april. Jag hoppas på många Väsbybors medverkan, säger stadsarkitekt Lena Nordenlöw.

Medborgardialogen pågår till 28 februari.

Fakta om markanvisningstävlingen

Vi genomför en markanvisningstävling i så kallad klassisk arkitektur. Tävlingen startade den 1 oktober och gäller byggandet av tre bostadskvarter inom det område som kallas för detaljplan Fyrklövern norr om Mälarvägen. Platsen avgränsas av Arkadstråket och Husarvägen.

På onsdagen startade medborgardialogen kring de sex bidrag som gått vidare till nästa deltävling. Under processen fram till maj gäller följande datum:

  • 27 Januari-28 februari – medborgardialog där Väsbyborna röstar om sina favoriter
  • 28 mars – sista dag för inlämning av slutgiltigt tävlingsförslag
  • 29 april – Juryns resultat meddelas
  • Maj – Markanvisningsavtal skrivs på

Information om markanvisningstävlingen och till omröstningen.

Senast uppdaterad: 27 januari 2021