• Startsida
  • / Vissa verksamheter öppnar för ungdomar i gymnasieåldern

Vissa verksamheter öppnar för ungdomar i gymnasieåldern

Idag (den 8 februari) börjar vissa verksamheter öppna upp igen för unga födda 2002 och senare.

Ett pictogram format efter ett virus med en rosa bakgrund.

Öppningen kommer ske utifrån gällande restriktioner för att fortsätta minska smittspridningen av covid-19.

I slutet av januari meddelade regeringen att organiserade idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter för barn och unga födda 2005 och senare ska återupptas så snart som möjligt. Från och med den 8 februari gäller detta för barn och unga födda 2002 och senare.

Det är glädjande att vi nu även kan börja öppna upp våra verksamheter för ungdomar i gymnasieåldern. Utifrån rapporter genomförda under pandemin ser man att denna målgrupp blivit oroväckande stillasittande. Så att öppna upp möjligheter att idrotta är ett viktigt steg för folkhälsan i denna åldersgrupp både på kort men även långsikt. Samtidigt är det fortsatt viktigt att vi följer föreskrifterna och de allmänna råden för att vi tillsammans ska kunna förhindra smittan av covid-19, säger Andrea Möllerberg (VB) ordförande kultur- och fritidsnämnden.

Det här gäller för verksamheterna i Upplands Väsby:

Inomhusidrott

De kommunala idrottslokalerna är öppna för organiserad idrottsverksamhet för barn och unga födda 2002 eller senare, med vissa begränsningar enligt pandemilagen och de allmänna råden

Kulturskolan

Kulturskolan har öppnat gradvis för barn och unga födda 2002 och senare. Det innebär att viss undervisning kommer att fortsätta digitalt och viss undervisning ställs in helt under ytterligare några veckor. Kulturskolans elever får mer information av respektive lärare.

Ungdomsverksamhet/fritidsgårdar

Kommunens fritidsgårdar och ungdomshus är öppna för barn och unga födda 2002 och senare med begränsningar i gruppstorlek.

Mer information på kommunens webbplats om pandemins påverkan på kommunens verksamheter.

Senast uppdaterad: 8 februari 2021