• Startsida
 • / Skärpta råd i Stockholms län!

Skärpta råd i Stockholms län!

Smittspridningen av covid-19 ökar i Stockholms län. Smittskydd Stockholm har därför tagit fram nya regionala rekommendationer som gäller till och med 31 mars.

Beskriv bilden för någon som inte kan se. Informera om det relevanta och informationsbärande.

De nya regionala rekommendationerna i korthet:

 • Engångsmunskydd ska alltid användas i kollektivtrafiken.
 • Munskydd rekommenderas även i vissa inomhusmiljöer där nära kontakt inte med säkerhet går att undvika (till exempel frisören, livsmedelsaffären).
  Ta på munskyddet innan du går in i affären.
 • Fortsätt arbeta hemifrån om det är möjligt.
 • Om någon i ett hushåll får symtom som kan stämma med covid-19 rekommenderas alla att stanna hemma.
 • Res bara om du måste. Om du måste åka, res så smittsäkert som möjligt.

Dessutom uppmanas högstadie- och gymnasieskolor till distansundervisning på heltid under vecka 10. Skolorna i Väsby kommer därför att genomföra undervisningen på distans vecka 10.

De nya regionala rekommendationerna i helhet på Region Stockhoms webbplats Länk till annan webbplats.

Det är viktigare än någonsin att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer för att undvika en tredje våg!

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
 • Arbeta hemifrån om det finns möjlighet.
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Umgås i en mindre krets, undvik nya nära kontakter.
 • Testa dig vid symtom.

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 24 februari 2021