• Startsida
  • / Fyra restauranger krävs på åtgärder mot trängsel

Fyra restauranger krävs på åtgärder mot trängsel

Fyra restauranger i Väsby uppmanas skärpa sina rutiner för att minska trängsel i lokalerna. Föreläggandet kommer från bygg- och miljökontoret efter oanmälda inspektioner kvällstid.

Restaurangmiljö med bord och stolar.

Foto: Mostphotos

Bygg- och miljökontoret har ett myndighetsuppdrag att granska att serveringsställen följer de begränsningar som finns under pandemin. Bland annat kontrolleras att sällskapen sitter minst en meter ifrån varandra och att sällskapen begränsas till max fyra personer.

Fyra restauranger har fått en varning som innebär att de måste skärpa rutinerna för att förmå kunderna att hålla avstånd.

Vi har ett tillsynsansvar och som kommun är det viktigt att ta till de åtgärder som krävs när vi märker att någon inte följer regelverket, säger miljöavdelningens chef Kristine Tuxen Borlaug.

De aktuella inspektionerna gjordes vid rutinmässiga besök. Bygg- och miljökontoret gör regelbundna kontroller av trängsel, både dagtid och kvällstid.

En verksamhet som inte följer restriktionerna uppmanas att komma tillrätta med överträdelsen. Hjälper inte det kan bygg- och miljökontoret gå vidare med att vitesförelägga eller till och med besluta om förbud av olika slag. Så långt har man dock inte behövt gå i något ärende.

Jag upplever att ägarna har förståelse för vår granskning. Även om de ibland upplever det svårt att leva upp till kraven så är det vårt gemensamma ansvar att ta till de åtgärder som behövs för att hindra smittspridning. Det är även viktigt att kunderna hjälper till genom att följa restriktionerna och respektera personalens hänvisningar, säger Kristine Tuxen Borlaug.

Restaurangägare som önskar mer information om riktlinjer kan kontakta bygg- och miljökontoret.

Senast uppdaterad: 21 december 2021