• Startsida
  • / Ja till ny förskola i centrala Väsby

Ja till ny förskola i centrala Väsby

Kommunfullmäktige ger klartecken till byggandet av ett vårdboende och en ny förskola i centrala Upplands Väsby. Förskolan kommer att erbjuda platser för 80 barn.

Den framtida byggnaden längs Blå Gatan. Illustrationsbild: Hemsö/ÅWL Arkitekter

Den framtida byggnaden längs Blå Gatan. Illustrationsbild: Hemsö/ÅWL Arkitekter

Behovet av förskoleplatser växer naturligt i takt med att Väsby bygger en stad. Kommunfullmäktiges beslut är ett av flera steg som tas för att trygga platsbehovet i de centrala delarna för lång tid framöver.

Alla familjer som överväger att flytta till Väsby ska känna sig trygga med att de får plats på en förskola de önskat. Vi har en god framförhållning för att kunna möta den befolkningsökning som vi ser i våra prognoser. Byggandet av ytterligare en förskola i Fyrklövern är ett resultat av detta, säger kommunstyrelsens ordförande Oskar Weinmar (M).

Hemsö Upplands Väsby fastigheter kan nu bygga fastigheten som ska inrymma förskola på bottenvåningen och vårdboende på våningarna ovanför. Båda verksamheterna kommer att drivas i privat regi. Byggnaden är planerad på Blå Gatan, söder om Vittraskolan i området Fyrklövern. Området ligger mellan Väsby centrum och Mälarvägen och utvecklas just nu av ett stort antal byggaktörer.

Även det nya vårdboendet med plats för 80 äldre i centrala Väsby är ett välkommet tillskott. Befolkningen 65 år och uppåt ökar vilket medför ett behov av platser. Fram till 2023 öppnar fyra nya boenden, vilket innebär en god kapacitet av vård- och omsorgsboenden i kommunen.

Nu tar vi ytterligare ett steg i utvecklingen av Fyrklövern. Både äldreboendet och förskolan blir ett välkommet bidrag i arbetet med att skapa ett område för Väsbybor i alla åldrar, säger Fyrklöverns projektchef Marie Kjellman.

Kommunen planerar långsiktigt för behovet av förskoleplatser fram till år 2030. I östra Väsby finns för närvarande ett överskott, medan centrala och västra Väsby har ett litet underskott. När den nya förskolan är på plats 2023 väntas alla områden ha tillräckligt många platser.

Senast uppdaterad: 17 mars 2021