Världsvattendagen är här!

Idag är det Världsvattendagen! Vad vet du om dagvatten? Visste du till exempel att mycket av det vatten som rinner ner i en gallerbrunn i gatan släpps ut helt orenat i din badsjö?

En tecknad bild av ett rör som droppar vatten i en pöl och texten World Water Day.

Foto: Mostphotos

Vattnet från gatubrunnen brukar vi kalla dagvatten. Det tar med sig allt möjligt: skräp, miljögifter och näringsämnen. Men tycker du att det ska vara på det viset?

Vill du få några enkla tips på vad du kan göra för att minska nedsmutsningen av våra sjöar och vattendrag? Genomsläpplig mark, till exempel stenbeläggningen på en uppfart, renar dagvatten. Gröna tak på hus fördröjer regnvatten. Och på den egna tomten kan man ta hand om dagvattnet genom att leda det från stupröret ut på gräsmattan. Det är bara några få enkla exempel.

Gemensamt livsvillkor

Vårt sätt att leva påverkar våra vatten och vi spelar alla en viktig roll för våra vattens framtid. Det är värt en extra tanke idag. Tillsammans värnar vi våra vatten!

Internationella vattendagen eller Världsvattendagen är en temadag instiftad av FN och uppmärksammas 22 mars varje år. Världsvattendagen är tänkt att sätta fokus på betydelsen av färskvatten och för att verka för en hållbar hantering av färskvatten.

Dagvatten i Upplands Väsby

Senast uppdaterad: 22 mars 2021