• Startsida
  • / Svara på enkät för företagare

Svara på enkät för företagare

Har du fått Svenskt Näringslivs enkät om företagsklimat? Svara senast 30 mars. Resultatet ger kommunen en bild av vilka frågor som är viktiga för dig som företagare.

Foto: Mostphotos

Svenskt Näringsliv skickar varje år ut en enkät till ett antal företagare i alla Sveriges kommuner. I enkäten får företagarna svara på frågor om hur de upplever företagsklimatet i den egna kommunen.

Svaren från enkätundersökningen ger oss viktig information om hur vi kan förbättra företagsklimatet i kommunen. Svaren används också av Svenskt Näringsliv i samtal med företag och kommunledningar.

Ta chansen att svara! Resultatet ger oss i kommunen en bild av vilka frågor som är viktiga för dig som företagare, säger kommunens näringslivschef Per-Ola Lindahl.

Du som kan svara på enkäten har fått den per mejl. Du måste svara senast den 30 mars.

Information om enkäten på Svenskt Näringslivs webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 25 mars 2021