• Startsida
  • / Riktade insatser för nyanländas lärande

Riktade insatser för nyanländas lärande

I Upplands Väsby deltar 750 pedagoger från de kommunala förskolorna, grundskolorna och gymnasiet i satsningen riktade insatser för nyanländas lärande. Målet är att pedagogerna ska få verktyg att ge ett bra stöd för eleverna att uppnå sina mål.

Ett barn som håller i en penna och skriver i en bok.

Foto: Rosie Alm

Utbildningen genomförs av Mälardalens högskola med fokus på språk och värdegrund. Pedagogerna får genom utbildningen ökad kunskap och bättre förutsättningar att stötta elever med andra modersmål än svenska att uppnå uppsatta mål i skolan.

Det är viktigt att satsa på kompetensutveckling! Genom ökad kunskap och bra verktyg kan våra pedagoger vara ett bra stöd för våra unga Väsbybor i deras studier och lärande, säger Per-Erik Kanström (M) ordförande utbildningsnämnden.

Utifrån digitala föreläsningar och litteratur har varje skola fördjupade samtalsgrupper. I grupperna diskuterar pedagogerna litteraturen och genomför övningar tillsammans. I samtalsgrupperna ger pedagogerna varandra tips och erfarenhetsutbyte.

Det är utvecklade att vi lärare genomför utbildningen tillsammans. Vi skapar en gemensam grund i vårt fortsatta arbete framåt. Vi delar även med oss av tips och erfarenheter till varandra. Det kollegiala samarbetet är otroligt värdefullt, säger Ann-Charlotte Norell Larsson förstelärare på Väsby skola.

En viktig pusselbit i utbildningen är de övningar och verktyg som pedagogerna får. Den första övningen som pedagogerna fick ta med sig till eleverna handlade om språk. Övningen går ut på att varje vecka lyfta ett språk som någon av eleverna talar i klassen och ta reda på information om språket. Till exempel hur många som talar språket och var man talar språket. Målet med övningen har varit att uppmärksamma andra modersmål än svenska.

Under våren kommer pedagogerna få fler övningar och verktyg för att fortsätta öka sin kunskap i att vara ett stöd för eleverna i deras lärande.

En lärdom som jag fått med mig från utbildningen hittills är vikten av att involvera vårdnadshavare. Det kan handla om att ge läxor på modersmålet för att öka delaktigheten. Jag tror att även det kommer leda till en ökad positiv bild av barnets skolgång, säger Emma Berg förstelärare på Väsby skola.

Utbildningen börjades hösten 2020 och pågår till och med juni 2022.

Senast uppdaterad: 13 april 2021