• Startsida
  • / Elever från Vikskolan flyttar till Grimstaskolan

Elever från Vikskolan flyttar till Grimstaskolan

Från och med hösten 2021 kommer cirka 30 högstadieelever från Vikskolan att börja på Grimstaskolan. Eleverna flyttar med anledning av att högstadiet på Vikskolan avvecklas i höst.

Ett par böcker som ligger ovanpå varandra och överst finns ett rött äpple.

Foto: Mostphotos

Eleverna som planeras börja på Grimstaskolan är de elever som ska börja årkurs 7 och 8 i höst. Blivande årkurs 9 kommer gå kvar sitt sista läsår på Vikskolan. Vikskolan drivs av Magnetica Education.

Flytten av de berörda högstadieeleverna sker med anledning av att delar av Vikskolan ska ersättas av den nya Viraskolan. Viraskolan kommer bli en F-6-skola med flera parallellklasser vilket innebär att de högstadieelever som idag går på Vikskolan kommer erbjudas möjlighet att börja på Grimstaskolan i höst.

Grimstaskolan har möjlighet att ta emot eleverna från Vikskolan då det finns platser kvar i höst på Grimstaskolan. Detta göra att högstadiet på Vikskolan ska avvecklas redan till hösten vilket är snabbare än det först var tänkt. Samtidigt är det gynnsamt för elevernas utveckling att få gå på ett högstadium med parallellklasser. Det innebär fler möjligheter till socialt umgänge för eleverna och möjlighet till ökat samarbete mellan klasserna.

Vi förstår att detta innebär en omställning och att det kan uppfattas som utmanade att byta skola. Men vi har försökt hitta en bra lösning tillsammans med Magnetica Education för att fortsatt erbjuda en god undervisning för eleverna, säger Per-Erik Kanström (M) ordförande utbildningsnämnden.

Berörda vårdnadshavare har fått information via Schoolsoft. I informationen framgår hur ansökan om skolplats ska göras.

Ansök om skolplats

Om man vill söka till en annan kommunal skola går det bra att göra en ansökan via e-tjänsten på kommunens webbplats. Om man vill söka till en fristående skola behöver man kontakta varje enskild skola direkt. Vi kan inte garantera att det finns lediga platser på andra skolor.

Ansök om skolplats i en kommunal skola via kommunens e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 12 april 2021