• Startsida
  • / Lätt att göra rätt med kommunens nya avfallsplan

Lätt att göra rätt med kommunens nya avfallsplan

Förra våren fick medborgare, företagare och organisationer i Väsby möjlighet att tycka till om förslaget till ny avfallsplan. Nu är den nya planen här.

Illustration på blandat avfall och två fåglar som tillsammans håller i en banderoll med texten "Avfallsplan 2021-2032".

Lätt att göra rätt

Avfallsplan 2021-2032 har "Lätt att göra rätt" som slogan och det är utgångspunkten för de målområden och strategier som planen innehåller. Det ska vara lätt att göra rätt och tillsammans ska samtliga i kommunen bidra till en cirkulär ekonomi och avfallshantering. Alla hushåll, verksamheter, skolor och arbetsplatser omfattas av planen.

Det är en viktig plan eftersom den anger hur vi gemensamt ska arbeta för att nå målen för ett resurseffektivt och hållbart samhälle som bygger på cirkulär ekonomi, säger Roland Storm (VB), ordförande för teknik- och fastighetsutskottet.

Målet om matavfall i fokus

Avfallsplanen innehåller mål och strategier för hur vi i kommunen bland annat gemensamt ska minska avfallet, öka återbruket och hantera material för återvinning. Och det utan att sprida farliga ämnen.

Bland avfallsplanens fem målområden kommer matavfall att vara i störst fokus under de första tre åren av de tolv år som planen gäller. Men alla målområden är förstås viktiga. Målområdena är:

  • System efter behov,
  • Avfall förebyggs,
  • Material cirkulerar,
  • Matavfall,
  • Skräp och nedskräpning.

Matavfallsinsamling är väldigt viktigt, precis som återvinning och återanvändning. Det är bättre för oss alla om vi kan återanvända föremål och produkter, genom att reparera, sälja och skänka, istället för att slänga, säger Roland Storm.

Målområdet System efter behov handlar om att det är viktigt att systemen för material- och avfallsflöden är planerade och utformade på ett miljömässigt hållbart sätt. Så att det blir lätt att göra rätt, nu och i framtiden.

Om inte de stora frågorna som strategisk planering och genomtänkt infrastruktur fungerar kommer vi få stora problem. Jag tänker till exempel på den ökande näthandeln. Enorma mängder varor paketeras i dubbla förpackningar, skickas kors och tvärs över världen, transporteras till utlämningsställen och returneras sedan i stor utsträckning med samma logistikproblem, säger Roland Storm.

Vilka målområden tycker du är viktigast? Ta gärna del av den nya avfallsplanen.

Film om avfallsplanen

Fakta om avfallsplanen

Som kommun är vi skyldiga enligt lag att ha en avfallsplan. Vår avfallsplan är gemensamt framtagen tillsammans med avfallsbolaget SÖRAB och flera andra kommuner. Avfallsplanen följer också den nationella avfallsplanen och EU:s avfallsdirektiv. Den bidrar även till FN:s hållbarhetsmål, agenda 2030, och generationsmålet.

Avfallsplan

Senast uppdaterad: 14 april 2021