• Startsida
  • / Färre parkeringsplatser vid Vilundaparken

Färre parkeringsplatser vid Vilundaparken

Under arbetena med fotbollshallen finns det färre parkeringsplatser på parkeringen vid Vilundaparken.

Parkeringsskylt med blåbakgrund och bokstaven P i vitt.

Foto: Mostphotos

Delar av parkeringen användas till att ställa upp bland annat byggbodar och förvara byggmaterial till den nya fotbollshallen.

Parkeringen används som uppställningsplats för att den ligger i nära anslutning till arbetsområdet med fotbollshallen. Parkeringen kommer ha ett begränsat antal parkeringsplatser under cirka ett år. Det finns fortsatt möjlighet att parkera på parkeringen men med vissa begränsningar i antalet platser.

På kommunens webbplats finns mer information om fotbollshallen.

Senast uppdaterad: 16 april 2021