Ingen traditionell avslutning

Förskolorna och grundskolorna kommer inte att hålla någon traditionell avslutning i år heller på grund av de pågående pandemin. Detta gäller för både kommunala och fristående förskolor och skolor i Upplands Väsby.

Pojke skriver glad sommar på en whiteboardtavla i ett klassrum.

Foto: Mostphotos

Som ett led i att minska smittspridningen av covid-19 kommer anhöriga inte att kunna besöka avslutningarna.

Beslutet innebär att förskolor och skolor inte kommer arrangera någon traditionell avslutning i år där vårdnadshavare, syskon, kompisar eller andra släktingar får delta. Detta är ett gemensamt beslut mellan Upplands Väsby kommun och alla huvudmän för Väsbys förskolor och skolor. Hur avslutningen kommer genomföras beslutar varje förskola och skola. Mer detaljerad information ges via respektive förskola och skola.

Det är tråkigt att inte närstående får möjlighet att delta vid avslutningar och vi förstår om det är många som sett fram emot det. Men utifrån det läge vi är i och med de råd och rekommendationer som finns, behöver vi alla hjälpas åt för att minska smittspridningen. Då är det tyvärr inte möjligt att arrangera den här typen av ceremoni, säger Per-Erik Kanström (M) ordförande utbildningsnämnden.

Senast uppdaterad: 28 april 2021