• Startsida
  • / Från papper till digitalt på kommunala förskolor och skolor

Från papper till digitalt på kommunala förskolor och skolor

Under hösten införde de kommunala förskolorna och skolorna i Väsby ett digitalt system för att dokumentera till exempel åtgärdsplaner för barn och elever. Dokumentation som tidigare hanterats på papper.

En hand som håller en svart telefon framför en dataskärm.

Foto: Mostphotos

I systemet kan åtgärdsplaner för att barn och elever ska uppnå målen sparas. Det finns också möjlighet att skriva anmälningar om kränkande behandling. Det digitala systemet är säkrare och möjliggör också för förskolor och skolor att öka kvalitetssäkringen och hanteringen av personuppgifter.

Systemet fungerar mycket bra och ger mig som rektor möjlighet att få information om händelser som sker på skolan. Med hjälp av systemet kan vi bland annat följa upp åtgärdsplaner och ta fram till exempel statistik över antalet kränkningar. Det här systemet gör det möjligt för oss att arbeta med personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt, säger Monica Gunnars rektor Grimstaskolan.

På Grimstaskolan har systemet tagits emot positivt och införandet har gått bra.

Pedagogerna på Grimstaskolan är oerhört duktiga och har snabbt tagit till sig systemet. Arbetsuppgifterna går nu snabbare att utföra vilket gör att vi kan lägga mer tid på att ge stöd till våra elever, säger Monica Gunnars.

I systemet finns möjlighet att ge behörigheter till de pedagoger eller annan personal som behöver vara delaktiga. Innan det digitala systemet infördes genomfördes dokumentationen på papper. Många gånger fanns informationen hos en person och inte nedskriven samt att dokumentationen ibland var otillräcklig.

Den största fördelen är att systemet är rättssäkert och att allt finns samlat på ett ställe. Det gör det enkelt att dela informationen med berörda kollegor, till exempel om det behöver göras anpassningar i klassrummet för en elev, säger Jessica Lilja specialpedagog Grimstaskolan.

Senast uppdaterad: 3 maj 2021