Runby grundsärskola delas

I Runby skola finns kommunens grundsärskola med cirka trettio elever. Som en följd av att Väsby vuxit har även eleverna blivit fler. Nu behövs nya lokaler.

Skolbyggnadsfasad i vit puts och brunt trä. Skylt som säger Runby skola.

Foto: Upplands Väsby kommun

En del av särskolegruppen kommer därför att flytta till Grimstaskolan, från och med höstterminens start. De berörda eleverna går alltså klart detta skolår i Runby och börjar i Grimstaskolan efter sommarlovet.

Grimstaskolan har valts för att lokalerna erbjuder goda möjligheter att möta grundsärskolans behov. Vissa anpassningar av lokalerna kommer också att göras under sommarlovet.

Rektor och skolledning på respektive skola blir ansvarig för den del av särskolan som ligger hos dem. Det goda samarbetet som finns inom grundsärskolan idag kommer säkert att fortsätta även framöver, trots att man hör till olika enheter.

Du som förälder eller vårdnadshavare behöver inte göra en ny ansökan. Däremot behöver du meddela ny skoladress till Väsby Direkt. Välkommen att höra av dig.

Senast uppdaterad: 5 maj 2021