• Startsida
  • / Parker och skol- och förskolegårdar blir alkoholfria miljöer

Parker och skol- och förskolegårdar blir alkoholfria miljöer

Parker och alla gårdar vid skolor och förskolor ska vara trygga miljöer – även på kvällar och helger. Nu införs förbud mot alkoholförtäring på fler platser i kommunen.

Blå Parken på södra sidan om Väsby centrum och som utgör parkmiljö i det nya bostadsområdet Fyrklövern.

Blå Parken ligger på södra sidan om Väsby centrum och utgör parkmiljö i det nya bostadsområdet Fyrklövern. Foto: Daniel Jansson, Upplands Väsby kommun

Kommunfullmäktige ändrar de lokala ordningsreglerna. Nu blir det förbjudet att förtära alkohol på gårdar vid skolor och förskolor. Samma förbud kommer att gälla i nyanlagda Blå Parken. Det innebär att samtliga parker i centrala Upplands Väsby och skol- och förskolegårdar nu räknas som offentliga miljöer där det råder alkoholförbud.

Åtgärden är en del av kommunens pågående trygghetsarbete.

Vi vill att alla offentliga platser ska upplevas som trygga och säkra för våra invånare. Skol- och förskolegårdarna är i första hand till för våra elever under skoltid. Men de som till exempel vill spela fotboll där på kvällar och helger måste sköta sig, säger kommunstyrelsens ordförande Oskar Weinmar (M).

Ordningslagen tillåter att kommuner har lokala regler för att upprätthålla den allmänna ordningen i offentliga miljöer. Gårdar vid skolor och förskolor i Väsby har inte betraktats som offentliga miljöer tidigare, men de används efter skoltid av privatpersoner och föreningar. Nu blir dessa miljöer klassade som offentliga. Det innebär att förbud införs mot förtäring av alkoholdryck. Polis får därmed större befogenheter att avvisa personer som missköter sig.

Skolgårdar och alkohol hör inte ihop. Vi ser gärna att gårdarna används för lek och sport utanför skoltid men inte när det förekommer alkohol. De nya reglerna är till för att hålla borta dem som missbrukar dessa miljöer. Detsamma gäller Blå Parken som vi alla önskar ska bli en plats för rekreation och trevliga sammankomster, säger Emma Rauf-Otworowski som är kommunens brottsförebyggande strateg.

Kommunfullmäktiges beslut berör ordningslagen och kommer därför att prövas av länsstyrelsen.

Senast uppdaterad: 18 maj 2021