• Startsida
  • / Förskolan Skogsdungen fokuserar på språkutveckling

Förskolan Skogsdungen fokuserar på språkutveckling

Förskolan Skogsdungen tar tillvara på barnens olika språkkunskaper i den pedagogiska verksamheten.

Bokstäver i plast i olika färger som bildar ordet språk ligger på en gräsmatta.

Förskolan Skogsdungen ligger nästan längst upp i Runby backar och är granne med Runbyskogen. På förskolan finns det tio avdelningar och det talas över 20 olika språk av barnen och pedagogerna. De olika språken blir en naturlig del i den pedagogiska verksamheten för barnen.

Vi har många barn som talar olika språk på Skogsdungen. Det ger oss möjlighet att med hjälp utav språken utveckla barnens kunskap om andra språk, deras språkförståelse och ordförråd. Vi arbetar aktivt med detta genom till exempel att samtala om språk och läsa böcker som vi sedan pratar om tillsammans, säger Britt-Inger Lithner pedagog på förskolan Skogsdungen.

De kommunala förskolorna är med i projektet SKUA som står för Språk och kunskapsutvecklade arbetssätt. Projektet är en kompetensutvecklingsinsats för pedagoger för att de på bästa sätt ska vara ett bra stöd till barn som talar flera språk. Utifrån projektet har förskolan Skogsdungen arbetat fram flera sätt att arbeta med språk och utveckling av barns språkförståelse.

Samtal om de olika språken

En del av den pedagogiska verksamheten är också att barn som talar ett annat språk än svenska får möjlighet att berätta om sitt språk inför de andra barnen. Då får barnen berätta om landet där språket talas. Genom att samtala om språk ökar kunskapen hos barnen kring språk.

Vi brukar ”resa” till de olika länderna. Då bygger vi upp en flygplansmiljö med numrerade stolar och barnen har gjort egna pass. Sedan projicerar vi en film från ett flygplan på en projektorduk. Vi tittar även på filmer från olika länder som vi besöker och barnen får lära sig säga hej och hejdå på det språk som talas i det landet vi besöker. Här blandar vi lek och språkutveckling på ett sätt som engagerar barnen, säger Britt-Inger.

Fokus på att läsa och berätta

På förskolan Skogsdungen tas barnens olika språk tillvara på i den pedagogiska verksamheten på flera sätt. I år har Skogsdungen valt att fokusera på att läsa och berätta. Till exempel läsa en bok högt för barnen och sedan samtala tillsammans om boken. Det gör att barnens språkutveckling ökar.

När vi läser böcker tillsammans med barnen ser vi alltid till att samtala om böckerna efteråt. Genom att till exempel ställa frågor om handlingen i boken eller om vad ett specifikt ord betyder är det lättare att fånga upp hur mycket barnen förstått av bokens handling, säger Britt-Inger.

Senast uppdaterad: 21 juni 2021