• Startsida
  • / Utomhuspedagogik med både naturkunskap och lek

Utomhuspedagogik med både naturkunskap och lek

När förskolan Bryggan går på skogsutflykter ges barnen möjlighet att upptäcka och utforska naturen samtidigt som de får använda sin fantasi för lek i skogen.

Förskolebarn med gula västar klättrar upp för ett berg. I bakgrunden syns en pedagog och några fler barn i gula västar.

Förskolan Bryggan ligger vid stranden till Norrviken i ett varierat naturområde med både skog och sjö i närområdet. På förskolan går 82 barn. Mycket av förskolans verksamhet bedrivs utomhus på gården, i närmiljön och i skogen och alla barn som går på förskolan är ute varje dag. Alla barnen utom de allra yngsta besöker skogen minst en gång i veckan och då har yngsta planerad rörelse ute på gården.

Vi har förmånen att ha en vacker miljö intill förskolan. Vi besöker skogen så ofta vi kan. Det ger oss möjlighet att upptäcka och värna om naturen samtidigt som vi tillsammans kan utforska skogen och djuren som lever där lite närmare, säger Lotta Bernelöv pedagog på förskolan Bryggan.

Skogsutflykterna är både lustfyllda och lärorika för barnen. I skogen lär sig barnen att ta hänsyn till varandra, djuren och naturen. Genom att klättra och balansera på stubbar och stenar får barnen öva sin motorik.

Vi jobbar utifrån läroplanens mål och väver in naturkunskap, teknik och även språk samt matematik på våra skogsutflykter. Det kan handla om att forska kring växter och djur med hjälp utav till exempel luppar och mikroskop. Det gör att barnen blir ännu mer nyfikna och inspireras att fortsätta upptäcka naturen, säger Lotta.

På väg till skogen finns det mycket att upptäcka som till exempel skalbaggar, spindlar, maskar med mera. Det gör det möjligt för pedagogerna att fortsätta prata och söka information om djuren tillsammans med barnen.

När barnen sett ett djur brukar vi pedagoger spinna vidare och hjälpa barnen att ta reda på mer information om djuret. Vi brukar koppla upp en iPad mot en projektorduk så kan vi tillsammans forska vidare om djuret, säger Lotta.

Skogsutflykterna brukar, utöver undervisningsstunden, också bestå av sång och gemensam fruktstund. Utflykten avslutas med lek då barnen själva får använda sin fantasi och utforska skogen. Många av barnen klättrar, springer, bygger kojor, samlar djur med mera.


Senast uppdaterad: 14 juni 2021