• Startsida
  • / Ny flerårsplan med budget beslutad

Ny flerårsplan med budget beslutad

I går fattade kommunfullmäktige beslut om flerårsplan med budget för 2022-2024. Bland annat satsas det extra pengar för att stärka kvaliteten i välfärden.

Oskar Weinmar (M) kommunstyrelsens ordförande

Oskar Weinmar (M) kommunstyrelsens ordförande

Varje år fastställer kommunfullmäktige en flerårsplan med budget för de kommande tre åren. I den anges kommunens resultatmål, skattesatsen och de ekonomiska resurserna för varje nämnd. Kommunfullmäktige beslutade igår att Väsbyalliansens prioriterade områden trygghet, valfrihet, omsorg och skola får stora tillskott.

Satsningar görs inom bland annat äldreomsorgen för att höja kvaliteten och erbjuda fler en högre sysselsättningsgrad. Ett stort trygghetspaket finns också med i flerårsplanen med bland annat fler ordningsvakter, väktare och ett Trygghetscenter som ska inrättas i Messingen redan till hösten. Skolan får ett ekonomiskt tillskott med fokus på trygg skolgång för alla barn.

Extra stöd ska ges till arbetslösa och till Väsbys företag så att de får hjälp att växa. Satsningar på utveckling av miljön ska göras ihop med Väsbyborna. Väsby ska bli en ännu finare kommun.

Satsningarna i denna flerårsplan gynnar Väsbyborna, gammal som ung, samtidigt som en stabil kommunal ekonomi står redo att möta framtiden. Det växande Upplands Väsby ska planeras och gestaltas i dialog med Väsbyborna, säger Oskar Weinmar (M) kommunstyrelsens ordförande.

Utifrån flerårsplanen anges vilka mål och uppdrag som ska gälla för kommunorganisationens arbete. Utifrån detta gör nämnderna under hösten sina verksamhetsplaner. I dessa redovisar de sina nämndmål, nyckeltal och handlingsplaner för att uppnå de övergripande målen.

Mer information om arbetet med flerårsplanen på kommunens webbplats.


Senast uppdaterad: 19 oktober 2021